رسیده گی قانونی به مشکلات و عرضه خدمات برای مردم، از اولویت های کاری اداره محلی ولایت کابل بشمار میرود.

رسیده گی قانونی به مشکلات و عرضه خدمات برای مردم، از اولویت های کاری اداره محلی ولایت کابل بشمار میرود.
1398/12/10
محمد یعقوب حیدری والی کابل در ملاقات جداگانه با برخی از پایتخت نشینان و شهروندان سایر ولایات کشور که در دفتر کاری شان صورت گرفت، تصریح کرد که رسیده گی قانونی به مشکلات و عرضه خدمات برای مردم، از اولویت های کاری اداره محلی ولایت کابل بشمار میرود و جهت شریک کردن مشکلات مردم با این اداره، در ایام هفته یوم شنبه برای مراجعین اختصاص یافته است.

در این دیدار که بصورت گروهی و انفرادی با والی کابل انجام یافت، برخی شهروندان پایتخت و سایر ولایات پس از شریک ساختن مشکلات شان با والی کابل، از حل بخشی از مشکلات توسط اداره ولایت کابل ابراز خرسندی کردند و از والی کابل خواستار تداوم رسیدگی لازم و به موقع به مشکلات شهروندان گردیدند.