معاون والی کابل: حضور زنان در روند تصمیم گیری‌های ملی را نمی‌توان نادیده گرفت

معاون والی کابل: حضور زنان در روند تصمیم گیری‌های ملی را نمی‌توان نادیده گرفت
7 حوت 1398
محبوب الله محبی معاون مالی و اداری ولایت کابل در نشستی به حضور زنان در روند تصمیم گیری‌های ملی تاکید کرد.
در این نشست که از سوی نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد (U.N.M.A) به منظور حضور و مشارکت زنان در مناصب سیاسی و روند گفتگوهای صلح با اشتراک نمایندگان سازمان ملل متحد، وزارت امور زنان، نهادهای مدنی و برخی نهادهای دیگر برگزار شد، محبوب الله محبی معاون مالی و اداری ولایت کابل تصریح کرد که زنان به دلیل ماهیت وجودشان از برخی حقوق سیاسی محروم بودند اما، با تغییر طرز نگرش اجتماع، حضور آنان نیز در تناسب با گذشته افزایش یافته است و باید تلاش‌ شود تا حضور آنان در روند تصمیم گیری‌های ملی نیز افزایش یابد.
وی افزود: "آنگونه که نمی‌توان حضور زنان در اجتماع را نادیده گرفت، مشارکت آنان در روند تصمیم گیری های ملی را نیز نمی‌توان از نظر انداخت، زنان اثرگذارترین قشر جامعه اند و سهیم سازی آنان در بخش‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی نیز نه تنها در تقویت دموکراسی مهم و با اهمیت است بل به حیث حقوق مسلم آنان در همه کشورها و جوامع اسلامی پذیرفته شده است".
محبی تاکید کرد که با توجه به دست آوردهایی که زنان در عرصه های اجتماعی داشته اند، در روند مذاکرات و تامین صلح نیز می‌توانند موثر باشند و مدافع خوبی برای تامین حقوق زنان باشند.