والی کابل: زنان بخش بزرگ جامعه را شکل می‌دهند و حقوق آنان بعد صلح نیز باید در تناسب با مردان رعایت شود

والی کابل: زنان بخش بزرگ جامعه را شکل می‌دهند و حقوق آنان بعد صلح نیز باید در تناسب با مردان رعایت شود
6 حوت 1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در نشستی که به هدف جلب حمایت زنان برای صلح برگزارشد، هفته کاهش خشونت ها در کشور را آغاز خوبی برای مذاکرات صلح خواند و تصریح کرد که زنان بخش بزرگ جامعه را شکل می‌دهند و حقوق آنان بعد صلح نیز باید در تناسب با مردان رعایت شود.
در این نشست که به ریاست محمد یعقوب حیدری والی کابل و اشتراک زهرا یوسف مشاور ارشد دفتر بانوی اول، صغرا عطایی نماینده اداره مستقل ارگان‌های محلی، نمایندگان نهادهای مدنی، حقوق بشر، معارف و برخی دیگر برگزارشد، روی هفته کاهش خشونت‌ها، جایگاه زنان بعد صلح، اشتراک آنان در روند مذاکرات بحث شد و نظرات، پیشنهادات و مشکلات آنان ارائه شد.
ابتدا حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل سخن گفت و افزود که این نشست مطابق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری راه اندازی شده است و سپس کاهش خشونت در کشور، روند مذاکرات صلح، امضای توافقنامه میان طرف‌های درگیر جنگ و خروج بخشی از نیروهای خارجی از کشور را مراحل روند تامین صلح در کشور خواند و از اشتراک کنندگان خواست که در این خصوص دیدگاه‌هایشان را مطرح کنند.
در ادامه زهرا یوسف مشاور ارشد دفتر بانوی اول کشور هفته کاهش خشونت ها در کشور را فرصتی برای تامین صلح از در مذاکرات خواند و با استقبال از این امر تاکید کرد که 40 سال جنگ در کشور سبب عقب مانی و جان باختن شمار زیادی از شهروندان کشور شده است و باید این جنگ خاتمه یابد.
وی افزود که زنان با از دست دادن شوهر، فرزند و برادران خود از قربانیان اصلی این جنگ‌ها به حساب می‌روند که باید در روند مذاکرات صلح، روی تامین حقوق و تعریف جایگاه آنان بعد صلح تمرکز شود.
او صحت، تعلیم، تحصیل و کار را از نیازهای اساسی زنان در جامعه خواند که هیچ فرد و یا گروهی قادر نیست آنان را از این حق محروم کند.
در ادامه حمیرا جلالزی نماینده وزارت معارف و شمار دیگری از زنان این نشست که به نمایندگی از برخی نهادهای مدنی حضور داشتند، به نوبت تاکید کردند که به هیچ وجه دست آوردها و پیشرفت‌هایی که در بخش زنان داشته اند را نخواهند گذاشت که به معامله گرفته شود و از آن نخواهند گذشت.
به بیان آنان نادیده گرفتن جایگاه زنان در اجتماع و نیز تحدید فعالیت های اجتماعی آنان خط سرخ تلقی می شود و در آنصورت صلح هیچ سودی برای آنان نخواهد داشت و آنرا نخواهند پذیرفت.
آنان علاوه کردند که شرکت زنان در روند مذاکرات باید نمادین نباشد و زنانی حضور یابند که با جسارت بتوانند از حقوق آنان دفاع کنند.
در اخیر این نشست محمد یعقوب حیدری والی کابل سخن گفت و نگرانی آنان در خصوص تامین حقوق زنان را، نگرانی همه زنان شهروند در کشور خواند و افزود که جلالتمآب رییس جمهوری در نشست‌ها همواره از زنان حمایت می‌کند و در راستای تامین حقوق آنان تلاش دارد.
والی کابل هفته کاهش خشونت ها در کشور را آغاز خوبی برای مذاکرات صلح خواند و تصریح کرد که زنان بخش بزرگ جامعه را شکل می‌دهند و حقوق آنان بعد صلح نیز باید در تناسب با مردان رعایت شود.
وی افزود که صلح تنها توافقنامه و تعهد نیست بل فضایی است که در آن همه اتباع کشور اعم از زن و مرد خود را در امن و رفاه احساس کنند و هیچ نگرانی روحی و یا مشغله فکری از ناحیه آسیب دیدن از شخص دوم نداشته باشند و با آسودگی خاطر روند زندگی را پیش برد.
او محبوبیت، دانایی، ملی نگری و تخصص را از ویژگی های هیئت مذاکره کننده عنوان کرد و افزود که روند این مذاکرات به رهبری افغان‌ها خواهد بود فیصله آنرا ملت افغان خواهند کرد.
حیدری از زنان در کشور به ویژه پایتخت نشینان خواست که با آگاهی دهی از مزایای صلح، در تامین آن اثر گذار باشند.
وی تصریح کرد: "نباید آله دست اجنبی شویم و یا رسیدگی به امور را به یک فرد واگذار کنیم، بل باید با از خودگذری و همدیگر پذیری بازوی هم شویم و در مسائل ملی و توسعه، پیشرفت، آبادانی و خودکفایی کشور سهیم شویم".