والی کابل: چهل مکتب در سال جدید تعلیمی گشایش می یابد

والی کابل: چهل مکتب در سال جدید تعلیمی گشایش می یابد
5 حوت 1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل در نشستی با شماری از شهروندان پایتخت تاکید کرد که برای حل مشکلات در بخش معارف، چهل مکتب در مناطق مختلف شهر گشایش می یابد.
در این نشست که به منظور رسیدگی به مشکلات باشندگان نواحی شهر کابل برگزار شد، محمد یعقوب حیدری والی کابل، لوی پاسوال سیدمحمد روشندل قوماندان عمومی زون 101 آسمایی کابل، تورن جنرال مسعود اندر رییس امنیت کابل، تورن جنرال شیرین شاه کوهبندی قومندان عمومی فرقه 111 شمار دیگری از مسوولان اداره های ذیربط اشتراک داشتند.
در آغاز، گزارش کارنامه برج دلو قوماندانی زون 101 آسمایی کابل توسط مدیر دفتر آن قوماندانی ارائه شد که بر مبنای آن، میزان جرایم ارتکابی 189 قضیه می باشد و این آمار در مقایسه با برج های قبل با تفاوت 54 قضیه کاهش یافته است.
سپس دگرجنرال سیدمحمد روشندل قوماندان عمومی زون 101 آسمایی کابل سخن گفت و با بیان برخی مشکلات اجتماعی در بخش های پاک کاری شهر از وجود معتادان، زباله و همچنان تنظیم دست فروشان و برخی موارد دیگر، از اداره های ذیربط خواستار رسیدگی به آن شد.
در ادامه شماری از نمایندگان شوراهای علما، جوانان و باشندگان نواحی شهر کابل نیز از مشکلات در بخش های صحت، معارف، امنیت، مواد مخدر و سایر بخش های اجتماعی نگرانی کردند و از اداره های مربوط خواستار رسیدگی به آن شدند.
در این نشست محمد یعقوب حیدری والی کابل رسیدگی به مشکلات شهروندان در بخش صحت و معارف شهر کابل را از مهم ترین مواردی خواند که باید در اسرع وقت به آن پرداخته شود.
وی برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی این باشندگان تاکید کرد که به زودی نشستی با حضور مسوولان مربوط راه اندازی خواهد کرد تا برای حل و از میان برداشتن این مشکلات و چالش ها اقدام عملی شود.
وی افزود که کار ساخت 40 مکتب در نقاط مختلف تکمیل شده است و با افتتاح آن در جشن زنگ معارف، پاره‌یی از مشکلات و چالش‌ها در این بخش رفع خواهد شد و این امر نوید خوبی برای دانش آموزان فصل جدید تعلیمی خواهد بود.
والی کابل از اشتراک کنندگان این نشست خواست که روزهای اول هفته (شنبه) به اداره ولایت کابل مراجعه کنند تا در حل و رسیدگی به مشکلات آنان در سایر بخش اقدام شود.