والی کابل: هفته کاهش خشونت‌ها بستر خوبی برای تامین صلح پایدار در کشور خواهد بود

والی کابل: هفته کاهش خشونت‌ها بستر خوبی برای تامین صلح پایدار در کشور خواهد بود
3 حوت 1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در دیدار با شماری از نمایندگان اهالی ده‌یعقوب ولسوالی شکردره از آنان خواست که با آگاهی دهی، در راستای تامین صلح تلاش کنند.
در این دیدار نخست این نمایندگان از وجود برخی مشکلات اجتماعی یاد کردند و از والی کابل خواستار رسیدگی به آن شدند و سپس با صحبت روی هفته کاهش خشونت‌ها، برگزاری مذاکرات و نیز امضای تفاهمنامه صلح، افزودند که هفته کاهش خشونت‌ها، نوید خوبی در راستای تامین صلح در کشور است و فرصتی است برای حل اختلافات از در مذاکرات.
آنان تاکید کردند که صلح و ناامنی در کشور سبب شده است که شمار زیادی جان‌هایشان را ازدست دهند و از جانبی خسارات هنگفتی به کشور وارد شود و از سویی هم افغانستان از رشد و پیشرفت باز ماند.
در ادامه محمد یعقوب حیدری والی کابل در راستای حل و رسیدگی به مشکلات آنان هدایت سپرد و تاکید کرد که صلح سبب پیشرفت در بخش‌های گوناگون اجتماعی می‌شود و کشور را به سوی رفاه، توسعه و خودکفایی سوق می‌دهد.
وی هفته کاهش خشونت‌ها را بستر خوبی برای تامین صلح پایدار در کشور خواند و از آنان خواست که با آگاهی دهی از مزایای صلح، میان مردم تلاش کنند.