والی کابل: جوانان متعهد و دانا عامل اصلی توسعه و رفاه جامعه‌اند

والی کابل: جوانان متعهد و دانا عامل اصلی توسعه و رفاه جامعه‌اند
30 دلو 1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل در دیدار با یاسر صفوان فعال جامعه مدنی جوانان متعهد و تحصیل کرده را عامل اصلی برای توسعه و رفاه جامعه خواند و تاکید کرد که هرگاه یک کشور دارای نیروی جوان، باظرفیت و متخصص باشد به همان پیمانه میزان رشد و تعالی آن کشور محقق می‌شود.
در این دیدار ابتدا یاسر صفوان فعال جامعه مدنی سخن گفت و از وجود برخی چالش‌ها فرا راه جوانان در بخش‌های صحت، تحصیل، حضور آنان در روندهای مهم ملی و نیز روابط میان اداره ولایت کابل و نهادهای مدنی یاد کرد و از والی کابل خواستار حمایت در این عرصه ها شد.
سپس محمد یعقوب حیدری والی کابل رسیدگی به مشکلات جوانان در موارد یاد شده را با فراهم سازی فرصت‌ها متعهد شد و افزود که در این خصوص عمل خواهد کرد.
وی جایگاه نهادهای مدنی در جامعه و همکاری آنان با اداره ولایت کابل در راستای حکومت داری محلی را مهم خواند و افزود که اداره ولایت کابل به منظور تحکیم روابط با نهادهای مدنی برنامه‌هایی را راه اندازی خواهد کرد و از نهادهای مدنی دعوت خواهد شد،
وی همچنان از هماهنگی‌ها برای راه اندازی مراسمی به مناسبت نهم حوت که برابر با روز ملی پاسداری از نیروهای امنی و دفاعی کشور است سخن گفت و افزود که در این روز حضور نهادهای مدنی از جانبی برای توسعه روابط و از سویی هم در تقویت روحیه نیروهای کشور اثر گذار خواهد بود.