والی کابل: حمایت و تقویت بخش‌های خصوصی از مهمترین برنامه‌های حکومت است که در تطبیق کلی آن همواره تلاش دارد

والی کابل: حمایت و تقویت بخش‌های خصوصی از مهمترین برنامه‌های حکومت است که در تطبیق کلی آن همواره تلاش دارد
29 دلو 1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در دیدار با عبدالفتاح کریمی معاون اجرایی عزیزی بانک، تاکید کرد که حکومت در عملی سازی طرح‌های اقتصادی با بخش‌های خصوصی همکار و همگام است و تقویت و حمایت از این بخش‌ها از مهمترین برنامه‌هایی است که در تطبیق آن همواره تلاش دارد و در این راستا بیش از هر زمان دیگر کار کرده است.
والی کابل، رابطه میان حکومت و بخش خصوصی را ناگسستنی خواند و تصریح کرد که حکومت نیازمند همکاری‌های بخش های خصوصی است و در این راستا آنچه مهم است، تقویت و تحکیم این روابط و نیز حمایت از این بخش‌هاست.
در این‌حال، عبدالفتاح کریمی معاون اجرایی عزیزی بانک از عرضه خدمات معیاری و ایجاد فرصت‌ها و سهولت‌های بانکی برای شهریان پایتخت و ولایات سخن گفت و افزود که هیئت رهبری عزیزی بانک در شفافیت و تسریع عرضه خدمات معیاری متعهد است و در این خصوص با ایجاد سهولت‌های بانکی گام‌های اثر گذار برداشته است و در آینده نیز برای افزایش این تسهیلات تلاش خواهد کرد.