والی کابل مشکلات اجتماعی باشنده گان ناحیه هشتم شهر کابل را استماع کرد.

والی کابل مشکلات اجتماعی باشنده گان ناحیه هشتم شهر کابل را استماع کرد.
24-دلو-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل با رئیس و اعضای شورای تپه بنی حصار (ناحیه هشتم) ولایت کابل در تالار جلسات مقام ولایت ملاقات نموده و مشکلات اجتماعی آنها را استماع کرد.
خال محمد نیکزاد رئیس و چند تن از اعضای شورای تپه بنی حصار مشکلات اجتماعی خویش را از قبیل نبود مکاتب، شبکه های برق و آب و سرک را مشکلات عمده و اساسی آن منطقه را عنوان کرده و خواهان پیگیری و حل آن معضلات شدند.
والی کابل بعداز استماع صحبت های شان، بر حل مشکلات آنان اطمینان داده و به ادارات ذیربط هدایت داد تا کمیته های بررسی را ایجاد نموده و بر بنیاد آن مشکلات آنها حل گردد.