از شهرک های مهاجرین در ولسوالی های قره‌باغ و شکردره ولایت کابل بازدید صورت گرفت.

از شهرک های مهاجرین در ولسوالی های قره‌باغ و شکردره ولایت کابل بازدید صورت گرفت.
14-دلو-1398
عزیز احمد گلستانی، معین وزارت شهرسازی واراضی، محبوب الله محبی، معاون مالی و اداری ولایت کابل، روئسای امور مهاجرین وعودت کنندگان و اقتصاد ولایت کابل، ولسوالان ولسوالی های قره‌باغ وشکردره و نماینده موسسه یو ان هبیتات از شهرک استاد خلیل الله خلیلی واقع ولسوالی قره‌باغ و شهرک التفات واقع ولسوالی شکردره بازدید بعمل آوردند.
در ابتدا معاون ولایت کابل در مورد نبود خدمات زیربنائی و مشکلات اهالی شهرک های متذکره معلومات داده و خواهان همکاری اهالی در تطبیق برنامه های موسسات شد.
معاون والی کابل اطمینان داد که موسسات ملل متحد برنامه ها و فعالیت های خویش را در این شهرک ها گسترش خواهد داد و با اجرای برنامه های موثر شان، تغیرات مثبت در وضعیت اجتماعی مردم رونما خواهد شد.
همچنان معاون والی کابل وعده سپرد که اداره محلی ولایت کابل تلاش دارد تا برای حل مشکلات موجوده، برنامه ها و پروژه های موثری را آغاز نماید.

در ادامه معین وزارت شهرسازی واراضی در مورد ارزیابی شهرک ها معلومات ارایه نمود و وعده سپرد که مشکلات خدمات زیربنائی شهرک ها را به همکاری اداره مستقل انکشاف زون پایتخت بزودی حل خواهد نمود.

در اخیر رئیس امورمهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل از کمک های‌که در سال جاری به اهالی شهرک استاد خلیل الله خلیلی صورت گرفته توضیحات داده و در قسمت تهیه آب آشامیدنی، ایجاد اشتغالزائی و فعال سازی دوباره کلینیک صحی وعده همکاری نموده گفت تا ختم ماه جاری دو حلقه چاه عمیق(آب آشامیدنی) به همکاری مالی موسسه جوهانیتر نیز به بهره برداری سپرده میشود.