والی کابل همکاری جوانان با ارگان های دولتی را در عملی شدن برنامه های حکومت مهم خواند.

والی کابل همکاری جوانان با ارگان های دولتی را در عملی شدن برنامه های حکومت مهم خواند.
23-جدی-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل با رئیس و اعضای سازمان اجتماعی آرمان ولسوالی قره باغ این ولایت در دفتر کاری شان دیدار و ملاقات نموده و همکاری جوانان را با ارگان های دولتی در عملی شدن برنامه های حکومت ارزنده و مهم خوانده گفت که سازمان های اجتماعی و فرهنگی میتواند ضمن عملی شدن برنامه های حکومت، پل ارتباطی میان مردم و دولت نیز باشند.
والی کابل تصریح کرد که ولسوالی قره باغ یکی از ولسوالی های مهم و استراتیژیک ولایت کابل بوده که ضمن توجه جدی بر تأمین امنیت آن، تطبیق پروژه های عام المنفعه از قبیل اعمار ترمینال ها، لیسه های معیاری و استندرد، مسجد جامع بزرگ و شهرک صنعتی صورت خواهد گرفت.
در ادامه رسول ساعد رئیس این سازمان و چند تن از اعضای آن، از تلاش ها و کارکرد های اداره محلی ولایت کابل به رهبری محمد یعقوب حیدری والی این ولایت، ابراز خرسندی نموده، جهت عملی شدن برنامه های اداره محلی ولایت کابل وعده سپرده و حمایت سازمان خویش را اعلام کردند.