حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل طی دیدار های جداگانه با شماری کثیری از اهالی نواحی و ولسوالی های ولایت کابل دیدار نمود

حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل طی دیدار های جداگانه با شماری کثیری از اهالی نواحی و ولسوالی های ولایت کابل دیدار نمود
17 جدی 1398
در این دیدار روسای خدمات تخنیکی و سکتوری ، حوزه دریایی ولایت کابل و رئیس ناحیه 5 نیز حضور داشتند.
اهالی شهر کابل مشکلات اجتماعی و حقوقی شان را با حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل در میان گذاشتند .
در همین حال حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل با استقبال از نشست با بزرگان و اقوام مختلف ساکن دراین ولایت گفت مقام ولایت کابل از گذشته تا کنون در زمینه حل مشکلات اجتماعی و حقوقی مردم تلاش ورزیده، همچنان بر تداوم این تلاش ها مصمم و پایبند است .
بانو گیرووال با بررسی دقیق مشکلات اجتماعی اهالی ولایت کابل به درخواست های هریک پاسخ ارایه نموده و به مشکلات شان رسیده گی صورت گرفت.