والی کابل در دیدار با متضررین استحکام دریای کابل از توزیع نمرات برای متضررین آن اطمینان داد.

والی کابل در دیدار با متضررین استحکام دریای کابل از توزیع نمرات برای متضررین آن اطمینان داد.
16-قوس-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل با تعدادی از متضررین دریای کابل در دفتر کاری شان دیدار و ملاقات کرد.
در این دیدار نخست متضررین دریای کابل مشکلات اجتماعی شان با والی کابل شریک کرده و از کارکردهای اداره محلی ولایت کابل در برابر حل مشکلات مردم بالخصوص متضررین دریای کابل ابراز خرسندی کردند.
آنان از والی کابل خواستند که توزیع نمرات برای متضررین مسیر متذکره را آغاز نمایند تا مشکلات اجتماعی متضررین مرفوع گردد.
سپس والی کابل در مورد چگونگی آغاز توزیع نمرات برای متضررین معلومات داد و اطمینان داد که برای تمام متضررین مسیر استحکام دریای کابل نمرات توزیع خواهد گردید.
والی کابل با توجه به مشکلات اجتماعی مردم وعده سپرد که کار پروژه استحکام دریای کابل شدت خواهد یافته و بعداز بررسی و ارزیابی دقیق برای متضررین مسیر دریای کابل نمرات توزیع خواهد شد.