معاون مالی و اداری ولایت کابل: بدیل مِلک‌های استملاکی حریم دریای کابل ارائه می‌شود

 

معاون مالی و اداری ولایت کابل: بدیل مِلک‌های استملاکی حریم دریای کابل ارائه می‌شود
۱۲ قوس ۱۳۹۸
محبوب‌الله محبی معاون مالی و اداری ولایت کابل در نشستی با مالکانی که مِلک‌های‌شان ( زمین‌ها، خانه‌ها، دکان‌ها) در حریم دریای کابل واقع شده ‌است و قرار است توسط اداره مربوط، استملاک شود تاکید کرد که بدیل مِلک‌های یاد شده پس از روند قانونی اسناد ارائه خواهد شد.
در این نشست وی تاکید کرد که به اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری کشور، خانه‌های مسکونی و زمین‌های حریم دریای کابل از ساحه کمپنی ناحیه پنجم الی کوته سنگی استملاک شود و بدیل آن مطابق قانون و تفاهم مالکان ارائه شود.
به بیان وی، اداره‌های شاروالی کابل و اراضی پس از ارائه اسناد ملکیت توسط مالکان و تثبیت ملکیت‌های ناحیه پنجم شهر و روند قانونی آن، برگه‌هایی (فورم) را توزیع خواهند کرد که پس از خانه‌پری آن، بدیل این مِلک‌ها ارائه می‌شود.

معاون مالی و اداری ولایت کابل: بدیل مِلک‌های استملاکی حریم دریای کابل ارائه می‌شود
۱۲ قوس ۱۳۹۸
محبوب‌الله محبی معاون مالی و اداری ولایت کابل در نشستی با مالکانی که مِلک‌های‌شان ( زمین‌ها، خانه‌ها، دکان‌ها) در حریم دریای کابل واقع شده ‌است و قرار است توسط اداره مربوط، استملاک شود تاکید کرد که بدیل مِلک‌های یاد شده پس از روند قانونی اسناد ارائه خواهد شد.
در این نشست وی تاکید کرد که به اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری کشور، خانه‌های مسکونی و زمین‌های حریم دریای کابل از ساحه کمپنی ناحیه پنجم الی کوته سنگی استملاک شود و بدیل آن مطابق قانون و تفاهم مالکان ارائه شود.
به بیان وی، اداره‌های شاروالی کابل و اراضی پس از ارائه اسناد ملکیت توسط مالکان و تثبیت ملکیت‌های ناحیه پنجم شهر و روند قانونی آن، برگه‌هایی (فورم) را توزیع خواهند کرد که پس از خانه‌پری آن، بدیل این مِلک‌ها ارائه می‌شود.