والی کابل: حمایت از نهادهای اجتماعی نیازمند نوع برنامه آنهاست

والی کابل: حمایت از نهادهای اجتماعی نیازمند نوع برنامه آنهاست
11 قوس 1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در نشستی با رییس و اعضای "سازمان اجتماعی جوان محور" تاکید کرد که اداره ولایت کابل در راستای حمایت از نهادهای اجتماعی متعهد است اما این حمایت وابسته به نوع برنامه‌هایی است که از سوی نهادها عملی خواهد شد.
در این نشست که به هدف ارائه گزارش کارکردهای سازمان اجتماعی جوان محور در عرصه‌های اجتماعی برگزار شد، نویدالله آزاد رییس این نهاد پس از ارائه گزارش کارکردهای چهارماهه، از محمد یعقوب حیدری والی کابل خواستار حمایت از برنامه‌های این سازمان شد و ابراز کرد که سازمان اجتماعی جوان محور متشکل از جوانان اقشار مختلف می‌باشد که در عملی سازی برنامه‌هایی چون یاری رسانی به مستضعفان، دادخواهی برای تامین حقوق زنان، صلح و سایر موارد حمایت اداره ولایت کابل را خواهان است و عملی سازی این برنامه‌ها نیازمند همکاری اداره ولایت کابل است.
وی افزود که در صورت تداوم همکاری‌ها، این سازمان به عملی سازی برنامه‌های بزرگتری با ابعاد ملی خواهد پرداخت.
در ادامه ذکی امیری و حسنا سروری دو عضو این سازمان به نوبت روی برنامه‌های دادخواهی برای تامین حقوق زنان و طرح گفتمان صلح کابلیان به محوری جوانان سخن گفتند.
محمد یعقوب حیدری والی کابل، تلاش‌های رییس و اعضای این سازمان در خصوص عملی سازی برنامه‌های یاد شده را ستود و تاکید کرد که اداره ولایت کابل در حمایت از نهادهای اجتماعی متعهد است این تعهد به نوع برنامه‌های رابطه دارد.
وی تاکید کرد که اداره ولایت کابل در عملی سازی برنامه‌های ملی این سازمان تلاش خواهد کرد و در این راستا با اداره‌های مربوط داخل مذاکره خواهد شد.