والی کابل با نمایندگان اهالی منطقه للندر ولسوالی چهارآسیاب دیدار کرد

والی کابل با نمایندگان اهالی منطقه للندر ولسوالی چهارآسیاب دیدار کرد
۹ قوس ۱۳۹۸
محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در دیدار با شماری از نمایندگان اهالی ولسوالی چهارآسیاب که زمین‌هایشان در مسیر بند آبی للندر واقع شده است خواست که پیشنهادات‌شان در راستای قیمت‌گذاری ملک‌ها را به اداره ولایت کابل ارائه کنند تا در خصوص تعیین بهای آن‌ مطابق قانون عمل شود.
در این دیدار ابتدا نمایندگان اهالی للندر ولسوالی چهارآسیاب از وجود برخی مشکلات در قیمت‌گذاری درختان مثمر و زمین‌های حاصل‌خیز سخن گفتند و پس از آن خواستار افزایش قیمت‌ها شدند.
آنان می‌گویند که با تکمیل کار بند للندر درختان و باغ‌هایشان را از دست می‌دهند و دولت باید در قیمت‌گذاری آن‌ها در مقایسه با سایر مِلک‌ها بیشتر توجه کند.
به بیان آنان، باغ‌ها و درختان مسیر بند للندر، حاصل زحمت چندین ساله‌ است و نباید مانند سایر مِلک‌ها قیمت‌گذاری شود.
در ادامه، والی کابل قیمت‌گذاری ملک‌ها از سوی اداره استملاک را متکی به قانونی خواند که در این باره صراحت دارد.
وی تعیین قیمت و یا رد بدیل ملک‌هایی ( باغ‌ها، زمین‌ها، خانه‌ها و...) که در مسیر آبگیری بند آبی للندر واقع شده‌است را از مسوولیت‌های اداره استملاک خواند اما، تاکید کرد که برای حل این چالش تفاهمنامه‌یی میان نمایندگان اهالی للندر و اداره ولایت کابل ترتیب خواهد شد و پس از تفاهم برای تعیین قیمت مناسب تلاش خواهد کرد.
وی از آنان خواست که پیشنهادات‌شان را به گونه کتبی به اداره ولایت کابل ارائه کنند تا در راستای تعیین قیمت مناسب، رد بدیل و رفع موارد چالش‌زا، مطابق قانون عمل شود.