تفاهمنامه همکاری میان اداره ولایت کابل و اتاق های تجارت و صنایع کابل جهت رشد سکتور خصوصی امضا شد.

تفاهمنامه همکاری میان اداره ولایت کابل و اتاق های تجارت و صنایع کابل جهت رشد سکتور خصوصی امضا شد.
9-قوس-1398
تفاهمنامه همکاری میان اداره ولایت کابل و اتاق تجارت و صنایع کابل توسط حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل و حسیب رحیمی رییس هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع کابل به امضا رسید.

در برنامه که بدین منظور ترتیب گردیده بود، لعل محمد ولیزاده رئیس اقتصاد ولایت کابل، سید جمیل سادات رئیس هیئت مدیره اتاق های تجارت و صنایع کابل، احمد شاه حکیمی معاون هیئت مدیره اتاق های تجارت، کارشناسان ولایت کابل، اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت کابل و رسانه ها نیز حضور داشتند.
حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل طی صحبت های شان گفت که جای مسرت و خوشحالی است که در کنار بسا چالش ها برای سرمایه گذاری از جمله تداوم خشونت و جنگ، روند سرمایه گذاری و تلاش برای پویا سازی اقتصادی کشور جریان دارد و ما به گذشت هر روز شاهد رشد، توسعه اقتصادی و خودکفایی کشور خود هستیم.
معاون امور اجتماعی ولایت کابل افزود امضاء تفاهمنامه همکاری میان اداره ولایت کابل و اتاق صنایع و تجارت کابل را در نخست به همه سرمایه گذاران و تجاران که در کابل مصروف کسب و کار هستند و ثانیآً به ادارات ذیدخل در این برنامه طولانی مدت و نهایت مفید ابراز تبریکی نموده گفت: مطمئین هستم با امضاء این تفاهمنامه نه تنها هماهنگی بین این دو اداره کلیدی کابل در قسمت تشویق و حمایت از سرمایه گذاران ملی و بین المللی بیشتر گردیده بلکه روی ایجاد فرصت های شغلی برای باشنده گان پایتخت نیز تاثیر گذار خواهد بود.
ایشان علاوه کرد که اداره ولایت کابل با ایجاد فرصت های اقتصادی، توانمدسازی ادارات و ایجاد محیط مناسب برای تشویق سرمایه گذاری به ویژه برای جوانان و بانوان و فراهم ساختن شرایط بازار ملی و بین المللی در کابل مصمم است و در این زمینه با تمام نهاد ها همکاری همه جانبه خواهند نمود.
سپس حسیب الله رحیمی رئیس هیئت عامل اتاق های تجارت و صنایع کابل صحبت نموده گفت که اقتصاد افغانستان پس از 2001 متکی به کمک های بیرونی و خارجی بود اما بعد از سال 2014 اقتصاد افغانستان رشد نموده و رو به پیشرفت می باشد.
ایشان علاوه کرد که عدم موجودیت مارکیت و بازار های تجارتی برای تولیدات داخلی کشور متاسفانه امسال تمامی تولیدات کشور فاسد شده و از بین رفت که با امضاء این تفاهمنامه روی موضوع کلیدی، کمک به تولیدی شدن افغانستان، نیاز به رشد و توسعه تولیدات داخلی، و برگزار نمودن نمایشگاه های تجارتی جهت انعکاس تولیدات داخلی و دریافت بازار های ملی و بین المللی برای تولیدات داخلی خویش سهولت فراهم خواهد گردید.
در این تفاهمنامه روی موضوعات تحکیم همکاری متقابل پیرامون حمایت از سکتور خصوصی به منظور تقویت تجارت و سرمایه گذاری در کابل، برگزاری نمایشگاه های تجارتی، تقویت همکاری ها هر چه بیشتر میان ادارات و برگزاری کنفرانس ها و ورکشاپ ها، انعکاس فعالیت ها، پیشرفت اقتصادی و تجارتی از طریق دخیل نمودن نهاد های دولتی و غیر دولتی در سطح ملی و بین المللی، تامین روابط و هماهنگی میان اداره ولایت کابل و اتاق تجارت پیرامون دریافت راه حل ها به مشکلات تجارت پیشه، همکاری در فراهم آوری زمینه های بازاریابی برای تولیدات زنان تجارت پیشه، مساعد نمودن تسهیلات در خصوص افزایش تولیدات صادارتی ، همکاری متقابل اداره ولایت کابل و اتاق تجارت و صنایع کابل در تشریک معلومات و تحلیل ارقام پیرامون فعالیت های اقتصادی سکتور خصوصی بخصوص فعالیت های زنان متشبث تاکید صورت گرفته است..