والی کابل: اداره ولایت کابل منحیث پایتخت کشور برای تمام شهروندان پایتخت نشین و سایر شهروندان ولایات کشور خدمات ارایه مینماید.

والی کابل: اداره ولایت کابل منحیث پایتخت کشور برای تمام شهروندان پایتخت نشین و سایر شهروندان ولایات کشور خدمات ارایه مینماید.
9-عقرب-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل در دیدار جداگانه با برخی از پایتخت نشینان و شهروندان سایر ولایات کشور تصریح کرد که اداره ولایت کابل در تلاش آنست تا خدمات به گونه بهتر و در اسرع وقت به شهروندان عرضه گردد.
در این دیدار که بصورت گروهی و انفرادی با والی کابل انجام یافت، برخی شهروندان پایتخت و سایر ولایات پس از شریک ساختن مشکلات شان با والی کابل، از حل بخشی از مشکلات توسط اداره ولایت کابل ابراز خرسندی کردند و از والی کابل خواستار تداوم رسیدگی لازم و به موقع به مشکلات شهروندان گردیدند.

قابل ذکر است که والی کابل جهت رسیدگی و حکومتداری خوب در ایام هفته، روزهای شنبه با تمام مراجعین و شهروندان ایکه مشکلات دارند از نزدیک ملاقات نموده و برای حل مشکلات شان به ادارات ذیربط هدایات و رهنمودی های لازم خواهند داد.