والی کابل با باشندگان قریه خواجه رواش ناحیه نهم شهر کابل دیدار کرد

والی کابل با باشندگان قریه خواجه رواش ناحیه نهم شهر کابل دیدار کرد
۸ قوس ۱۳۹۸
محمد یعقوب حیدری والی کابل در دیدار با باشندگان قریه خواجه رواش ناحیه نهم شهر کابل که ملک‌های‌شان (زمین) در مسیر طرح دیوار استحکام میدان هوایی بین المللی حامد کرزی واقع شده‌است خواست که در جریان یک هفته اسناد ملک‌هایشان را ارائه کنند که مطابق قانون بدیل آن در نظر گرفته شود.
برای جلوگیری از آسیب پذیری و تهدید امنیتی، طرح دیوار استحکام میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از دو سال به این‌سو به علت مخالفت‌های شماری از باشندگان قریه خواجه رواش ناحیه نهم به تعویق افتاده است اما افزایش تهدیدهای امنیتی سبب شده‌است که این طرح از سوی مسوولان اداره‌های ذیربط به گونه جدی از سر گرفته شود و پس از استملاک، روند تطبیق آن آغاز شود اما، شماری از این باشندگان با مخالفت‌ها و ایجاد موانع و خودداری از ارائه اسناد ملک‌هایشان روند استملاک را به چالش می‌کشند و یا هم سعی در عدم تطبیق این طرح دارند.
در این دیدار که صدرالدین تاجک معین پلانگذاری شاروالی کابل، مسوولان و انجنیران ریاست استملاک نیز حضور داشتند، محمد یعقوب حیدری والی کابل در خصوص طرح دیوار استحکام میدان هوایی بین المللی حامد کرزی معلومات ارائه کرد و افزایش تهدیدها و آسیب‌‌پذیری را از علت‌های اصلی تطبیق جدی این طرح خواند و تاکید کرد که تامین امینت میدان هوایی از مکلفیت‌های هر شهروند است و از اینکه این میدان محل فرود و پرواز مسافران داخلی وخارجی است باید نهادهای مسوول نیز در تامین امنیت آن مناطق آسیب پذیری را که سبب ایجاد تهدید می‌شود مستحکم سازند تا هموطنان ما با آسودگی خاطر به داخل و خارج کشور سفر کنند.
وی تصریح کرد که هرگاه اسناد ملکیت ارائه نشود و صاحب اصلی ملک مشخص نشود، مسوولان استملاک نمی‌توانند در راستای ارائه بدیل آن تصمیم بگیرند، اما در صورت ارائه اسناد و مشخص شدن مالک اصلی ملک (زمین) روند قانونی تادیه پول آن و یا ارائه بدیل آن با چالش رو به رو نمی‌شود و مالکان می‌توانند مطابق قانون و نرخ روز بدیل آنرا مطالبه کنند، در غیر آن روند استملاک اضطراری آغاز خواهد شد و پس از استملاک اضطراری به این چالش‌ها رسیدگی خواهد شد.
در ادامه، باشندگان چندبارگی استملاک ملک‌هایشان در زمان‌های مختلف و نپرداختن به امور آن توسط مسوولان وقت را علت اصلی عدم ارائه اسناد خواندند و مدعی شدند که تاکنون سه بار ملک‌هایشان استملاک شده است، اما در ارائه بدیل و یا بهای این ملک‌ها هیچ توجهی نشده‌است.
در اخیر والی کابل صبوری و بردباری این باشندگان را ستود و افزود که اداره ولایت کابل در راستای تامین حقوق آنان متعهد است و در صورتی که اسناد ارائه شود، همه امکانات را به کار خواهد بست تا مطابق قانون قناعت آنان فراهم شود، آن‌گاه روند استملاک آغاز و طرح دیوار استحکام عملی خواهد شد.
در پایان صدرالدین نظامی معین پالیسی شاروالی کابل از ریاستی زیر نام بهسازی خبر داد که توسط اداره شاروالی کابل برای توسعه و انکشاف شهری برخی ساحات ایجاد شده‌است و خواجه رواش اولین منطقه‌یی خواهد بود که با تطبیق طرح های این ریاست، در راستای انکشاف و توسعه آن تلاش خواهد شد.
پس از بحث و بررسی فیصله شد که تفاهمنامه‌یی میان باشندگان و اداره ولایت کابل امضا شود و بر مبنای آن اسناد ملکیت در جریان یک هفته به اداره ولایت کابل ارائه شود تا پس از روند تصفیه و خانه پری اسناد، در راستای بدیل ملک‌ها اقدام شود و سپس روند استملاک ادامه یابد و طرح دیوار استحکام تطبیق شود.