وضعیت امنیتی ولسوالی های شمال کابل ارزیابی گردید

وضعیت امنیتی ولسوالی های شمال کابل ارزیابی گردید
7-عقرب-1398
جلسه امنیتی تحت ریاست محمد یعقوب حیدری والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل جهت ارزیابی ولسوالی های شمال کابل در مقر ولسوالی قره باغ دایر گردید.
در این جلسه امنیتی ولسوالان، قوماندانان و مدیران امنیت ملی ولسوالی های قره باغ، میربجه کوت، کلکان، فرزه، استالف، گلدره و شکردره و قوماندان کندک حسین کوت اشتراک داشتند.
نخست ولسوالان، قوماندانان و مدیران امنیت ملی ولسوالی های متذکره در رابطه به وضعیت عمومی امنیتی، جرایم جنایی، حمله های تروریستی و سایر موارد امنیتی طور مفصل گزارش ارایه کردند و از هماهنگی میان اداره ولسوالی ها با نیروهای امنیتی و مردم اطمینان داده گفتند که با تشریک مساعی و هماهنگی، پلان های امنیتی عملی گردیده و در بهبود وضعیت امنیتی تلاش صورت گرفته است.
سپس محمد یعقوب حیدری والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل بعداز استماع گزارشات آنان، از تلاش های نیروهای ملی امنیتی و دفاعی قدردانی کرده گفت که با هماهنگی نیروهای امنیتی و همکاری مردم وضعیت امنیتی رو به بهبود است.
والی کابل جرایم جنایی و حمله های تروریستی را در برخی ولسوالی ها غیرقابل قبول خوانده افزود که عملیات های تصفیوی و مبارزه علیه جرایم جنایی و تروریستی را افزایش دهند.
والی کابل از مسئولین ملکی و نظامی خواست تا با نشست های هماهنگی میان ولسوالی های همجوار در امر مبارزه با جرایم جنایی و تروریستی اقدامات عملی روی دست بگیرند.
دراخر والی کابل جهت بهبود وضعیت امنیتی و جلوگیری از تشنجات در ولسوالی های شمال کابل
به مسئولین ملکی و نظامی هدایات لازم داد.