جلسه شورای نظامی کابل تحت ریاست محمد یعقوب حیدری، والی کابل و رئیس این شورا دایر گردید.

جلسه شورای نظامی کابل تحت ریاست محمد یعقوب حیدری، والی کابل و رئیس این شورا دایر گردید.
5-قوس-1398
در این جلسه که به اشتراک قوماندان عمومی گارنیزیون کابل، قوماندان فرقه 111 کابل، قوماندان زون 101 آسمایی کابل و رئیس امنیت ملی کابل دایر شده بود، نخست مسئولین امنیتی گزارشات و پلان های امنیتی خویش را به جلسه ارایه نمودند.
سپس محمد یعقوب حیدری والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل بعداز استماع این گزارشات، بر تأمین امنیت شهر و ولسوالی های ولایت کابل تأکید کرده و جهت اخذ بهتر تدابیر امنیتی به مسئولین هدایات لازم داده شد.
والی کابل برای بهبود وضعیت امنیتی شهر و ولسوالی ها نیز هدایت داد تا گزمه های سیار و چک پاینت های امنیتی را در نقاط مختلف و آسیب پذیر افراز نمایند.
همچنان والی کابل نقش مردم را در تأمین امنیت بسیار مهم خوانده و از جوانان و علما خواست تا در تأمین امنیت با نیروهای ملی امنیتی و دفاعی همکاری نمایند.