جاده جمهوریت به بهره برداری سپرده شد

جاده جمهوریت به بهره برداری سپرده شد
۴ قوس ۱۳۹۸
جاده جمهوریت (قلعه موسی) امروز در مراسمی با قطع نوار توسط محمد یعقوب حیدری والی کابل، عبدالسمیع استانکزی رئیس اداره مستقل انکشاف زون پایتخت و اشتراک مسوولان نهادهای ذیربط افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
در این مراسم محمد یعقوب حیدری والی کابل همکاری باشندگان ناحیه دهم در ساخت این جاده را ستود و از آنان خواست که در تطبیق طرح‌های ملی همچون گذشته با حکومت همگام و در مراقبت از آن تلاش کنند.

طرح جاده جمهوریت (قلعه موسی) خارج پلان شهری است و به اساس هدایت محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور با طول ۲.۷ کیلومتر به هزینه بودجه انکشافی حکومت توسط اداره مستقل انکشاف زون پایتخت تطبیق شده است.
این جاده از منطقه قلعه موسی مربوط ناحیه دهم شهر کابل آغاز و با گذر از قلعه خاطر خاتمه می‌یابد.