نشست هماهنگی با نمایندگان کابل در ولسی جرگه، برگزار شد

نشست هماهنگی با نمایندگان کابل در ولسی جرگه، برگزار شد
2 قوس 1398
نشست هماهنگی هیئت رهبری ولایت کابل با نمایندگان کابل در ولسی جرگه به منظور سهیم سازی پروژه‌های انکشافی این ولایت در بودجه سال مالی 1399 برگزار شد
در این جلسه که به ابتکار اداره ولایت کابل و ریاست محمد یعقوب حیدری والی کابل برگزار شد، روی تخصیص بودجه تطبیق طرح‌های انکشافی برای سال مالی 1399 و نیازمندی‌های شهروندان پایتخت بحث و رایزنی شد.
محمد یعقوب حیدری والی کابل، رشد متوازن بخش‌های گونه‌گون اجتماعی را نیازمند استفاده بهینه از امکانات عنوان کرد و افزود که تطبیق طرح های انکشافی از اولویت های کاری اداره ولایت کابل است و تطبیق این طرح ها نیازمند بودجه اختصاصی می باشد و این بودجه باید با در نظرداشت رشد متوازن شامل بودجه سال مالی 1399 شود.
وی تاکید کرد که شهر کابل در مقایسه با سایر ولایت ها در بخش عرضه خدمات متقاضی بیشتر دارد و اداره ولایت کابل برای عرضهء این خدمات نیازمند تطبیق طرح های بیشتر انکشافی است و این امکانات مالی در اختیار این اداره نیست.
همچنان احمد ذکی سرفراز شاروال کابل نیز روند مدیریت آب‌های سطحی، جمع آوری زباله‌ها و انتقال آن، فضای سبز، فراهم سازی ترانسپورت شهری، توسعه شاهراه‌ها و ساخت پل‌های بزرگ را از مواردی خواند که با نبود منابع مالی با چالش روبه رو می‌باشد و شاروالی کابل با بودجه‌ء کمی که در اختیار دارد قادر به حل این چالش‌ها نمی‌باشد.
در این حال دیپلوم انجنیر عبدالسمیع استانکزی رییس اداره مستقل انکشاف زون پایتخت از تکمیلی و بهره برداری شماری طرح های انکشافی سخن گفت که برای تطبیق سایر آنها 6 ملیارد افغانی نیاز است اما در بودجه ملی ۲ ملیارد افغانی در نظر گرفته شده است.
در ادامه محمد اسلم مسعودی کارشناس انکشاف و بازسازی اداره ولایت کابل شماری طرح در بخش های ساختمان سازی اداره های محلی ولایت کابل، معارف، زراعت، صحت و تغذیه، زیربنا و منابع طبیعی، و مصئونیت اجتماعی را ارائه کرد.
سپس لطف الله نعمانی، شیرخان اصغری، عرفان الله عرفان، زلگی حبیبی، شینکی کروخیل و شمار دیگری از نمایندگان کابل در ولسی جرگه به نوبت صحبت کردند.
این نمایندگان تاکید کردند که برخی طرح ها در پایتخت تطبیق می‌شود که دارای ابعاد ملی است اما از جمله طرح هایی محسوب می‌شود که منابع مالی آن از بودجه اداره ولایت کابل کسر می‌شود و این امر سبب شده است که به نیازمندی‌های اساسی شهروندان کابل توجه نشود و در این راستا هیچ بودجه‌یی تخصیص داده نشود.
آنان تعهد سپردند که در جلسه‌‌یی با مسوولان وزارت مالیه و اعضای کمیسیون مالی و بودجه، موارد یاد شده را مطرح خواهند کرد و پس از اولویت بندی و بازنگری برنامه های انکشافی اداره‌های ولایت کابل، شاروالی و انکشاف زون پایتخت بخشی از بودجه آنرا شامل سال مالی 1399 کنند.
همچنان رحیم الله مجاهد رییس شورای ولایتی کابل سخن گفت و از ولسوالی‌‌های قره باغُ، موسهی، چهارآسیاب و خاک‌جبار نام برد که به دلیل نبود بودجه و امکانات مالی از تطبیق طرح‌های انکشافی بازمانده اند و این امر باعث رشد نامتوازن ولسوالی‌های پایتخت شده است.
در اخیر والی کابل ساخت مکاتب، اعمار و بازسازی سرک‌ها، اشتغالزایی برای جوانان و برخی موارد دیگر را از مهمترین طرح هایی خواند که باید به آن پرداخته شود و منابع مالی آن شامل بودجه سال مالی پیشرو شود.