والی کابل با مشاورین سفارت ترکیه ملاقات کرد

والی کابل با مشاورین سفارت ترکیه ملاقات کرد
29-عقرب-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل با ذوهتو چال ریس آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه( TIKA ) در کابل و ایلکر ترک بیرک مشاور وزارت داخله ترکیه در کابل ملاقات نمود.
در این ملاقات که حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل و سیف الدین نظامی مشاور ارشد مقام ولایت کابل نیز حضور داشتند، هر دو جانب در مورد تاریخ دوستی و همکاری هر دو کشور، فعالیت های کشور ترکیه در شهر کابل، فعالیت های سازمان TIKA در افغانستان و ایجاد بنای تاریخی یادگاری ترکیه در شهر کابل صحبت نمودند.
همچنان در رابطه به مناسبات تجاری متقابل هر دو کشور، مشکلات تاجران ترکی، فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری برای تاجران ترکی در افغانستان، ارتقاء ظرفیت دانشجویان و بحث روی حکومتداری و دیجیتل سازی سیستم ادارات دولتی بحث و تبادل نظر نمودند.