والی کابل بر مشخص شدن مکان مناسب برای دست فروشان و ایجاد میکانیزم مشخص برای کاهش ازدحام ترافیکی در شهر کابل تأکید کرد.

والی کابل بر مشخص شدن مکان مناسب برای دست فروشان و ایجاد میکانیزم مشخص برای کاهش ازدحام ترافیکی در شهر کابل تأکید کرد.
15-عقرب-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل در جلسه هماهنگی و حل چگونگی تنظیمات ترافیک و ترانسپورت شهری کابل بر مشخص نمودن مکان مناسب برای دست فروشان و ایجاد میکانیزم مشخص برای کاهش ازدحام ترافیکی در شهر کابل تأکید کرد.
دراین جلسه والی کابل، حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل، شینکی کروخیل وکیل مردم کابل در ولسی جرگه، انجنیر احمد ذکی سرفراز شاروال کابل، انجنیر عبدالسمیع استانکزی رئیس اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، معین وزارت ترانسپورت، معاون قوماندان امنیه ولایت کابل، رئیس ترافیک کابل، روئسای ادارات ولایت کابل و واحدهای دومی وزارتخانه ها و ولسوال ولسوالی خاکجبار اشتراک داشتند.

والی کابل در مورد مشکلات ترمینال های ترانسپورتی و دست فروشان داخل شهر صحبت نموده گفت که دست فروشان در نقاط مختلف شهر باعث ازدحام ترافیکی گردیده اند و با ایجاد ترمینال های ترانسپورتی و تعین مکان مناسب برای دست فروشان داخل شهر، مشکلات ترافیکی و ترانسپورتی حل خواهد گردید.

در این جلسه رئیس اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، معین وزارت ترانسپورت، مدیر عمومی اوپراسیون قوماندانی گارنیزیون کابل در رابطه به روند کار و مشکلات موجود ترمینال های ترانسپورتی در ولسوالی های چهارآسیاب، پغمان، استالف، قره باغ و خاکجبار صحبت کردند.
آنان برای ادامه روند کار پروژه ترمینال ها پیشنهادات شان را به اداره محلی ولایت کابل ارایه نمودند تا مشکلات اجتماعی در زمینه از سوی ولسوالی های مربوطه حل گردد و تدابیر امنیتی از سوی گارنیزیون و ولسوالی های مربوط اتخاذ گردد.