والی کابل در دیدار با اعضای پارلمان جوانان کابل بر همکاری های متداوم آنها با اداره محلی ولایت کابل تأکید کرد.

والی کابل در دیدار با اعضای پارلمان جوانان کابل بر همکاری های متداوم آنها با اداره محلی ولایت کابل تأکید کرد.
14-عقرب-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل با تعدادی از اعضای پارلمان جوانان کابل در دفتر کاری شان دیدار و ملاقات نمود و بر همکاری های متداوم آنها با اداره محلی ولایت کابل تأکید کرد.
والی کابل جوانان را قشر متعهد، با اعتماد و پر نفوس کشور خوانده گفت که جوانان با اراده مستحکم خود مسئولیت ها و وظایف خویش را در قبال مردم و میهن صادقانه انجام داده و میدهند و همچنان همواره در عملی شدن برنامه های همه جانبه ارگان های دولتی و بالخصوص اداره محلی ولایت کابل همکاری لازم داشته و دارند.

والی کابل علاوه کرد که اداره محلی ولایت کابل از جوانان استقبال نموده و اعلام نمود که در برنامه ها و پروگرام های اداره محلی ولایت کابل به جوانان سهم فعال داده خواهد شد.

در این دیدار محمد عصمت شیرزی و سادات خروتی به نماینده گی از اعضای پارلمان جوانان کابل در رابطه به فعالیت های جوانان صحبت نموده و گفتند که برای عملی شدن برنامه های اداره محلی ولایت کابل و حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها طرح ها و برنامه های مشخصی را ترتیب داده اند که در هماهنگی و همکاری با اداره محلی ولایت کابل عملی خواهد شد.
آنان برای بهبود بخش های معارف، صحت و شاروالی کابل نظریات و پیشنهادات خویش را نیز مطرح کردند و از اداره محلی کابل خواستند تا برای اعضای پارلمان جوانان کابل دفتر کاری میها نماید و همچنان در مجالس های اداری، انکشافی، پروگرام های مردمی و سفرها به ولسوالی ها از اعضای پارلمان جوانان نیز دعوت نمایند.