افتتاح و بهره برداری برج ساعت، پل محمود خان شهرکابل.

افتتاح و بهره برداری برج ساعت، پل محمود خان شهرکابل.

13/8/1398

دیپلوم انجنیر عبدالسمیع ستانکزی، سر پرست اداره انکشاف زون پایتخت قبل ازظهر امروز برج ساعت واقع پل محمود خان شهر کابل را پس از بازسازی و مرمت دو باره در حالیکه عبدالاحد عباسی، رییس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ، خانم حنیفه گریوال، معاون ولایت کابل، معاونین و برخی از روسای اداره حضور داشتند افتتاح و به بهرداری سپردند.
برج ساعت پُل محمود خان بعد از برج ساعت قصر دلکشای ارگ، دومین ساعتی بود که در کابل تعمیر شد، این برج همانند دیگر آبدات تاریخی کشور در جریان جنگ های داخلی به ویرانه مبدل گردیده که بعداً در سال 1392 هـ ش توسط شاروالی کابل بازسازی گردید.
برج مذکور که کار آن در ماه اسد سال روان توسط اداره انکشاف زون پایتخت مجدداً آغاز گردید، از دو لایه که قشر اول آن شامل ریگ، چونه، خاکستر، پودر خشت و فیصدی کم سمنت و منج و قشر دوم آن از چونه، سمنت، منج و ریگ است ساخته شده است.
این برج بصورت هشت ضلعی در چهار طبقه با سنگ های تزئینی مزین گردیده است و نظر به سروی تخنیکی و تحقیق همه جانبه ای که از جانب اداره انکشاف زون پایتخت انجام شده بود کار آن تکمیل و با تفاوت های قابل ملاحظه ای به بهره برداری سپرده شد.