والی کابل بر تطبیق بهتر روند کار پروژۀ برق وارداتی 500 کیلوولت ترکمنستان-افغانستان و اعمار باغ های بزرگ، مساجد جامع و حضیره های کلان در ولسوالی های 14 گانه ولایت کابل تأکید کرد.

والی کابل بر تطبیق بهتر روند کار پروژۀ برق وارداتی 500 کیلوولت ترکمنستان-افغانستان و اعمار باغ های بزرگ، مساجد جامع و حضیره های کلان در ولسوالی های 14 گانه ولایت کابل تأکید کرد.
13_عقرب_1398
به همین منظور جلسه هماهنگی جهت حل مشکلات و تعقیب کار پروژه های برق وارداتی 500 کیلوولت و اعمار باغ های بزرگ، مساجد جامع و حضیره های کلان در ولسوالی های ولایت کابل تحت ریاست محمد یعقوب حیدری والی کابل در تالار جلسات مقام ولایت تدویر گردید.
در این جلسه معاونین مقام ولایت، نماینده اداره واحد عملیاتی، حمایوی انکشافی ملی ریاست جمهوری، معاون قوماندانی زون 101 آسمایی کابل، مدیر پروژه برق وارداتی 500 کیلوولت و نماینده گان ریاست برشنا، روئسای داخلی و واحد های دومی وزارتخانه ها و ولسوالان 14 گانه ولایت کابل اشتراک داشتند.
در این جلسه نخست امید توریال مدیر پروژه 500 کیلوولت برق ترکمنستان-افغانستان در رابطه به مشکلات این پروژه در ساحات ولسوالی های پغمان و شکردره معلومات داده گفت که مشکلات استملاک در مسیر این پروژه هنوز وجود دارد و خواهان همکاری مردم در زمینه گردید.
وی علاوه کرد که 11 پایه در مسیر این پروژه مشکل استملاکی دارد که بعداز حل آن، لین کشی پروژه آغاز خواهد گردید.
محمد یعقوب حیدری والی کابل بعداز استماع گزارش مدیر پروژه 500 کیلوولت برق، به ولسوالان مربوطه هدایت داد تا آگاهی دهی به مردم صورت گیرد و در هماهنگی و همکاری شورای انکشافی ولسوالی ها استملاک مسیر پروژه متذکره را هر چه عاجل حل نمایند.
والی کابل علاوه کرد که تأمین امنیت و کاریابی برای جوانان یکی دیگر از اولویت های کاری اداره محلی ولایت کابل میباشد که برای دستیابی به این اهداف تلاش های موثر در زمینه انجام خواهد گردید.
والی کابل طی صحبت های خود گفت: با احداث باغ های بزرگ تفریحی، ضمن اینکه مکانی برای تفریگاه مردم ایجاد خواهد گردید، زمینه های ایجاد تجارت های کوچک برای مردم فراهم گردیده و از غصب زمین های دولتی و شخصی مردم جلوگیری بعمل خواهد آمد.
والی کابل افزود که برای احداث این باغ ها حداقل موازی 2 هزار جریب زمین نیاز خواهد بود تا این باغ ها احداث گردیده و با نمای زیبای آن در خدمت شهروندان قرار خواهد گرفت.
والی کابل جهت تعین زمین های مورد نیاز برای مساجد عیدگاه و قبرستان های مورد ضرورت مردم هدایت داد تا با در نظرداشت جمعیت مردم که باعث اتحاد و همبستگی آنان میشود تعین گردد.
همچنان والی کابل به ولسوالان 14 گانه ولایت کابل هدایت داد تا آماده گی های شان را در برابر حوادث طبیعی داشته باشند که عندالموقع به متضررین کمک های اولیه رسانیده شود.