محمد یعقوب حیدری والی کابل شام روز گذشته در مراسم افتتاحیه فصل ششم لیگ کریکت شپږیزه اشتراک کرد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل شام روز گذشته در مراسم افتتاحیه فصل ششم لیگ کریکت شپږیزه اشتراک کرد.
در این مراسم مقامات حکومتی، علاقمندان ورزش کریکت و بازیکنان ملی کریکت نیز حضور داشتند.
در این مراسم برنامه های جالب و موسیقی نیز انجام شد.