جلالتمآب محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل را در ارگ ریاست جمهوری به حضور پذیرفته و با موصوف ملاقات نمودند.

جلالتمآب محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل را در ارگ ریاست جمهوری به حضور پذیرفته و با موصوف ملاقات نمودند.
15میزان1398
والی ولایت کابل دراین ملاقات از چگونگی پیشرفت کار پروژه های انکشافی شهر و ولسوالی های ولایت کابل، فراهم نمودن زمینه های کار برای جوانان در شهر و ولسوالی های ولایت کابل، تقویت روند حکومتداری محلی، بهبود معارف، تقویت هماهنگی میان ادارات ملکی و نظامی این ولایت به جلالتمآب محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، گزارش مفصل ارایه نمود.
جلالتمآب محترم رئیس ج.ا.ا از کار و فعالیت های انجام شده و پلان های آینده والی کابل اظهار سپاس و قدردانی نموده و بمنظور هر چه بهتر هماهنگی بین ادارات ملکی و نظامی ولایت کابل، تعقیب و نظارت از پروژه های انکشافی در شهر و ولایت کابل، فراهم نمودن زمینه های کار برای جوانان و ایجاد 14 باغ تفریحی در ولسوالی های 14 این ولایت به والی کابل هدایت مشخص فرمودند.