والی کابل: با اعمار بند های آبی مشکلات زراعتی و آب آشامیدنی مردم ولایت کابل حل خواهد گردید

والی کابل: با اعمار بند های آبی مشکلات زراعتی و آب آشامیدنی مردم ولایت کابل حل خواهد گردید
17سنبله 1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل با شورای اجتماعی ناصری ولسوالی گلدره در حالی دیدار و ملاقات کرد که خواجه حنیف صدیقی ولسوال ولسوالی گلدره و عزیزالرحمان عزیزی رئیس تنظیم آب ولایت کابل نیز حضور داشتند.

در نخست چند از تن از اعضای شورای اجتماعی ناصری در مورد ایجاد شورای اجتماعی ناصری که شامل 8 قوم مختلف میباشند صحبت نموده افزودند با ایجاد آن شورا صمیمیت، برادری و اتحاد میان مردم بوجود آمده است که خوشبختانه هیچ تبعیض قومی، سمتی و زبانی وجود ندارد.

آنان از مشکلات موجود چون نبود آب کافی برای زراعت، مکاتب معیاری، کلینیک های صحی و پل های اساسی برای عبور و مرور مردم و وسایط نقلیه در برخی از ساحات سخن گفته و خواهان توجه جدی اداره محلی ولایت کابل در زمینه گردیدند.
همچنان آنان از کارکردها و فعالیت های اداره محلی ولایت کابل ابراز خرسندی و قدردانی کرده و حمایت و پشتیبانی شان را نیز اعلام کردند.

سپس عزیزالرحمن عزیزی رئیس تنظیم آب ولایت کابل در مورد پروژه تحکیم سواحل دریایی گلدره دیوار گبیونی بین قریه ده نو و ده میانه به ارزش( 3.830.000) سه ملیون و هشت صدوسی هزار افغانی بطول 438 متر که بمدت 4 ماه توسط شورای انکشافی قلعه منصورخان تطبیق و تکمیل خواهد شد معلومات داده افزود که 8 بند کوچک در ولسوالی گلدره در حالت دیزاین قرار دارد و قرار است آن پروژه ها نیز عملاً آغاز گردد.

بعداً محمد یعقوب حیدری والی کابل ضمن خوش آمدید؛ از آغاز پروژه های بند های آبی سخن گفته افزود که بند قرغه اعمار، و بندهای آبی شاه وعروس و للندر شاه توت در حال اعمار است و همچنان 7 بند آبی دیگر نیز که قرار است اعمار گردد مشکلات زراعتی و آب آشامیدنی مردم ولایت کابل حل خواهد گردید.

والی کابل تصریح کرد که در ولسوالی متذکره توجه جدی در بخش های معارف، صحت، انکشاف و زیربناء گرفته و اقدامات و گام های عملی برداشته خواهد شد.

این در حالیست که امروز 3 قرارداد دیوار های گبیونی: 1_تحکیم سواحل دریایی گلدره دیوار گبیونی بطول 438 متر در ولسوالی گلدره، 2_ دیوار گبیونی پردل و تحکیمات دریایی تنگی بت خاک بطول 170 متر در ولسوالی بگرامی 3_ دیوار گبیونی لرخالقداد بطول 1400 متر در ولسوالی استالف به ارزش مجموعی 8.8 ملیون افغانی به امضا رسید که در اول ماه میزان کار عملی آن آغاز و بمدت 4 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهند شد.