وزارت شهرسازی و اراضی از کارکردهای اداره ولایت کابل تقدیر کرد

وزارت شهرسازی و اراضی از کارکردهای اداره ولایت کابل تقدیر کرد
14 سنبله 1398
وزارت شهرسازی و اراضی به هدف پاسداری از کارکردهای اداره ولایت کابل در راستای جلوگیری از غصب زمین های دولتی، فراهم سازی تسهیلات حمل و نقل، رسیدگی به مشکلات پایتخت نشینان، تطبیق طرح های انکشافی ملی امروز از محمد یعقوب حیدری والی کابل با اهدای لوح تقدیر قدردانی کرد.

احمد فرید عزیزی رییس اراضی ولایت کابل در مراسم اهدای این لوح به نمایندگی از وزارت شهرسازی و اراضی تصریح کرد که اداره ولایت کابل با کمی امکاناتی که در اختیار دارد توانسته است واپسی بخشی از زمین های دولتی که از سوی زورمندان در مرکز و ولسوالی ها غصب شده بود، گام های موثر بردارد و در این راستا توجه جدی کند.
وی همچنان ایجاد ایستگاه های اتوبوس، رسیدگی به مشکلات پایتخت نشینان، حل منازعات، نظارت و بررسی دوامدار از تطبیق طرح های انکشافی ملی، مساعدت با بینوایان و نیازمندان و برخی مسائل دیگر را از مواردی خواند که اداره ولایت کابل با تلاش های شب و روزی به آن پرداخته است.

به بیان وی، 80 هزار جریب زمین در کابل از سوی زورمندان غصب شده بود که از اثر تلاش های اداره ولایت کابل تاکنون 10 هزار جریب آن واپس و به حکومت تسلیم شده است.

در اخیر محمد یعقوب حیدری والی کابل اهدای لوح تقدیر از سوی وزارت شهرسازی و اراضی را تعهدی دیگر در راستای عرضه خدمات عنوان کرد و افزود که اداره ولایت کابل در عرضه خدمات بهتر و خوبتر مانند همیشه متعهد است و در این خصوص از امکانات دست داشته استفاده اعظمی خواهد کرد.