والی کابل: نتایج هزینه های سرسام آور سازمان ملل متحد نامحسوس است

والی کابل: نتایج هزینه های سرسام آور سازمان ملل متحد نامحسوس است
۱۳ سنبله ۱۳۹۸
محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در دیدار با عبدالمعین جوهری مشاور سازمان ملل متحد در امور انکشافی افغانستان تاکید کرد که کارکردهای های سازمان ملل متحد در مقایسه با هزینه های سرسام آور نامحسوس است.
در این دیدار ابتدا عبدالمعین جوهری مشاور سازمان ملل متحد در امور انکشافی افغانستان به منظور بررسی فعالیت های آن سازمان از محمد یعقوب حیدری والی کابل در خصوص چگونگی و میزان موثریت کارکردهای سازمان ملل متحد خواستار وضاحت شد و در پاسخ والی کابل تصریح کرد که کارکردهای سازمان ملل متحد در بخش های حقوق بشر، عدالت، توسعه و مبارزه با فقر در مقایسه با مبالغ هنگفتی که هزینه می شود نامحسوس است زیرا، موثریت اساسی ترین محور عرضه خدمات است و در ازای هر هزینه نتیجه مطلوب باید تحقق یابد، اما عدم استفاده موثر منابع و امکانات از سوی این نهاد سبب شده است که فعالیت ها بازدهی مثبت نداشته باشد و هزینه ها نیز هدر رود. 
به بیان وی، هزینه های سرسام آور سازمان ملل متحد راستای توسعه و حقوق بشر به ویژه در پایتخت کشور نتایج قابل ملاحظه یی نداشته است و هنوز هم مشکلات در این بخش ها باقیست.
وی افزود که اداره ولایت کابل به منظور رفع چالش و حل مشکلات در بخش های فراهم سازی آب آشامیدنی صحی، آبراه ها (کانالیزاسیون)، مدیریت زباله ها و سایر بخش های اجتماعی طرح توسعه یی را ترتیب کرده است و از سوی مقام عالی ریاست جمهوری نیز مورد تائید و پشتیبانی قرار گرفته است و سازمان ملل متحد می تواند در بخش های مربوط سهم موثر و ارزنده داشته باشد که با عملی شدن این طرح، بخش بزرگ مشکلات تا پنج سال آینده مرفوع خواهد شد.
در ادامه والی کابل از ایجاد بندهای آبی در ولسوالی های گلدره، فرزه، استالف، شکردره، موسهی، خاک جبار و دره پشه یی یاد کرد که به منظور رسیدگی به مشکل کم آبی باغ های محصولات زراعتی و تولید برق در نظر گرفته شده است و سهم گیری سازمان ملل متحد به تسریع روند کار ساخت این بندها می افزاید.
حیدری همچنان رشد جمعیت هشت ملیونی پایتخت کشور را عامل دیگری خواند که روند عرضه خدمات اجتماعی را متاثر می سازد و باید به خاطر عرضه عادلانه خدمات امکانات و منابع نیز افزایش یابد، زیرا ولایت کابل با سایر ولایت های کشور از امکانات یکسان برخوردار است در حالیکه نفوس آن اصلاْ قابل مقایسه نیست و این رقم در حال تغییر است و با گذشت چند سال به ۱۵ تا ۲۰ ملیون صعود خواهد کرد. 
در پایان عبدالمعین جوهری کارکرد اداره ولایت کابل در عرضه خدمات اجتماعی، تطبیق طرح های انکشافی ملی و نیز توجه به نیازمندی های پایتخت نشینان ستود و ابراز کرد که با ارسال نتایج این تحقیق که به هدف عرضه خدمات توسط واحدهای دومی و سومی آن سازمان ترتیب می شود، منابع و امکاناتی را به منظور حل مشکلات یاد شده فراهم خواهد کرد.