کار عملی بند شاه توت به زودی آغاز خواهد شد

کار عملی بند شاه توت به زودی آغاز خواهد شد
11سنبله 1398

محمد یعقوب حیدری والی کابل از بند شاه توت للندر ولسوالی چهارآسیاب در حالی بازدید بعمل آورد که انجنیر خان محمد تکل معین آب وزارت انرژی و آب، تیم های تخنیکی و انجنیری وزارت انرژی و آب، انجنیران هندی، ولسوال و قوماندان امنیه ولسوالی چهارآسیاب وی را همراهی میکرد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل از تمام بخش های این بند بازدید نموده و مشکلات و چالش های این پروژه ملی و حیاتی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

والی کابل اطمینان داد که جهت عملی شدن این پروژۀ حیاتی، تدابیر لازم امنیتی گرفته شده است.
والی کابل می‌گوید ساخت بند شاه توت بر فراز دریای کابل می‌تواند نیازمندی‌های بسیاری باشندگان کابل را به آب آشامیدنی مرفوع سازد.

در عین حال انجنیر خان محمد تکل معین آب وزارت انرژی و آب از پایان کار دیزاین این بند خبر میدهد و میگوید که هند و بانک جهانی در این بخش سرمایه گذاری میکنند.

بند شاه توت در منطقه للندر ولسوالی چهار آسیاب بر فراز یک شاخه دریای کابل ساخته می‌شود که کار ساخت این بند ۵ سال زمان خواهد گرفت و هزینه آن ۲۳۵ میلیون دالر تخمین شده ‌است.

این بند که بیش از۷۰ متر ارتفاع دارد، ظرفیت ذخیره ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت و ممکن ۲ تا ۵ میگاوات برق نیز از آن بدست آید که با ساخت آن خطوط انتقال آب به بخش‌های مختلف شهر کابل می‌تواند نیازمندهای نزدیک به دو میلیون باشنده را مرفوع سازد.

در اخیر والی کابل، معین آب وزارت انرژی و آب و برخی مسئولین از سوی متنفذین قومی ولسوالی چهارآسیاب با بستن لنگی(دستار) تقدیر شدند.