معاون امور اجتماعی ولایت کابل: بی‌سوادی، اصلی‌ترین عامل نابسامانی‌ها در کشور است

معاون امور اجتماعی ولایت کابل: بی‌سوادی، اصلی‌ترین عامل نابسامانی‌ها در کشور است
11 سنبله 1398
معاونت امور اجتماعی ولایت کابل امروز به هدف مبارزه با بی‌سوادی و فراهم سازی فرصت‌های سواد آموزی جلسه کمیته سواد را راه اندازی کرد.
در این جلسه که به ریاست حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل و اشتراک ویس‌الدین لطیفی آمر سوادآموزی وزارت معارف، لطیفه الطاف رییس امور زنان، وحیده محمدزی مستوفی، سید عزیز احمد هاشمی رییس معارف ولایت کابل و نمایندگان کمیسیون حقوق بشر، وزارت زراعت و سایر نهای ذیربط برگزار شد، روی آگاهی دهی، اهمیت و مزایای سواد و فراهم سازی فرصت‌های سوادآموزی بحث شد.
ابتدا ویس الدین لطیفی آمر سوادآموزی وزارت معارف از نبود امکانات کافی برای راه اندازی صنف‌های سوادآموزی ابراز نگرانی کرد و از نهادهای مدنی و اداره‌های حکومتی به ویژه وزارت حج و اوقاف خواست که در بخش آگاهی دهی اهمیت و مزایای سواد و نیز ایجاد امکانات و فراهم سازی فرصت‌ها برای سواد آموزان با معینیت سوادآموزی وزارت معارف همکار باشند.
به بیان وی،از گذشته تاکنون، 10 ملیون باشنده کشور به عوامل گوناگون از رفتن به مکاتب محروم شده‌اند و قادر به خواندن و نوشتن نیستند و نیاز است در این خصوص توجه جدی شود.
سید عزیزاحمد هاشمی رییس معارف ولایت کابل نیز از عدم پیگیری صنف‌های سوادآموزی سخن گفت که گهگاه از سوی نهادها در مرکز و برخی ولسوالی‌های پایتخت راه اندازی می‌شود، اما به علت عدم پیگیری و نظارت مداوم بی هیچ نتیجه‌یی خاتمه می‌یابد.
در ادامه لطیفه الطاف رییس امورزنان ولایت کابل و نمایندگان کمیسیون حقوق بشر و وزارت‌‌های زراعت و امور زنان صحبت کردند و با اعلان حمایت، در این راستا متعهد به همکاری‌های دوامدار شدند.
در پایان حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل، بی‌سوادی را از اصلی‌ترین عامل نابسامانی‌ها در کشور خواند و تاکید کرد که سنتی و مردسالار بودن جامعه نیز به آمار بی‌سوادی افزوده است و باید راه‌ها و برنامه‌های مشخص و دوامدار در راستای آگاهی دهی و مبارزه با بی‌سوادی روی دست گرفته شود و با نظارت و پیگیری جدی عملی شود.
وی از اعضای جلسه کمیته سواد که برای نخستین بار در سال روان از سوی اداره ولایت کابل برگزار شده است خواست که روی طرح راهکار مشخص و برنامه عمل کار کنند تا پس از ارائه و تائید آن، در شورای ولایتی مطرح و عملی شود.
گیرووال تصریح کرد که جلسه‌های کمیته سواد باید ماهانه و به گونه دوامدار برگزار و نتایج آن جدی پیگیری شود.