جلسه هماهنگی میان اداره ولایت و ولسوالان کابل برگزار شد

جلسه هماهنگی میان اداره ولایت و ولسوالان کابل برگزار شد

اداره ولایت کابل امروز به منظور حل مشکلات باشندگان ولسوالی‌ های پایتخت جلسه هماهنگی ‌یی را راه اندازی کرد.
6سنبله 1398 
در این جلسه که به ریاست محمد یعقوب حیدری والی کابل و اشتراک محبوب الله محبی معاون مالی و اداری، روسای دفتر، انکشاف دهات، اقتصاد و ولسوالان ولسوالی‌های پایتخت برگزار شد، ابتدا ولسوالان به نوبت روی برخی مسائل امنیتی،انکشافی و اجتماعی صحبت کردند و با ارائه معلومات از پیشرفت در تطبیق پروژه های انکشافی ملی اطمینان دادند و به هدف حل برخی مشکلات و چالش‌های کاری بحث و تبادل نظر کردند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل پس از سمع مشکلات و چالش‌ها، از کارکردها و فعالیت های خستگی ناپذیر ولسوالان در عرضه خدمات به مردم قدردانی کرد و به خاطر رفع مشکلات آنان هدایت سپرد و تاکید کرد که با سفر به ولسوالی‌ها و دیدار با باشندگان مشکلات بررسی و رفع خواهد شد.