والی کابل تقدیر شد

والی کابل تقدیر شد
۶ اسد ۱۳۹۸
محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در مراسمی از سوی باشندگان ولسوالی سروبی ولایت کابل تقدیر شد.

در این مراسم که ولسوال و قوماندان ولسوالی سروبی، روسای شوراهای انکشافی و مردمی، علما، متنفذین قومی و شماری از باشندگان آن ولسوالی نیز حضور داشتند، گوهرخان بابری ولسوال سروبی با بیان تطبیق موثر برنامه ها در آن ولسوالی، کارکردهای اداره ولایت کابل در بخش‌های معارف و تطبیق طرح‌های انکشافی، مردمی و سایر بخش‌ها ستود و از اداره ولایت کابل خواستار تداوم همکاری‌ها و تطبیق طرح‌های بیشتر انکشافی ملی شد و افزود که اداره ولایت کابل با توجه به امور ولسوالی‌ها به ویژه ولسوالی سروبی، بخشی از مشکلات باشندگان آن ولسوالی را مرفوع کرده است و با انجام تطبیق سایر طرح‌های در حال اجرا بخش بزرگ نیازمندی‌ها در آن ولسوالی حل خواهد شد.

سپس محمد عیسی سرپرست قومندانی امنیه آن ولسوالی و شماری دیگر صحبت کردند و با اعطای لوح تقدیر به محمد یعقوب حیدری، وی را دلسوز و پدر معنوی ولایت کابل خواندند.

در اخیر والی کابل تعهد سپرد که در راستای عرضه بهتر و بیشتر خدمات به مرکز و ولسوالی‌های پایتخت کشور بیش از پیش تلاش خواهد کرد.