والی کابل:" همکاری مردم در زمینۀ عملی شدن پروژه ها بسیار مؤثر است."

والی کابل:" همکاری مردم در زمینۀ عملی شدن پروژه ها بسیار مؤثر است."

امروز سه شنبه، 5 سنبله 1398 هـ.ش محمد یعقوب حیدری والی کابل با ملکان و بزرگان ولسوالی شکردره در دفتر کاری شان دیدار و ملاقات کرد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل در مورد پروژه های عام المنفعه در ولسوالی شکردره صحبت نموده و نقش مردم را در زمینۀ عملی شدن پروژه ها بسیار مؤثر خواند.

والی کابل از مردم خواست تا در زمینۀ بهتر عملی شدن پروژه سرک با اداره محلی ولسوالی شکردره همکاری جدی نمایند و مردم را تشویق نمایند تا این پروژه به پایه اکمال برسد.

در عین حال ملکان و بزرگان ولسوالی شکردره حمایت خویش را از برنامه ها و آغاز پروژه های عام المنفعه در ولسوالی متذکره اعلام کرده افزودند که با هماهنگی و همکاری اداره محلی ولسوالی شکردره و ولایت کابل پروژۀ سرک متذکره تکمیل خواهد گردید.