والی کابل:" عدم آگاهی مردم و پخش تبلیغات نادرست در برخی از ولسوالی ها باعث شده تا مردم دختران خودرا، به رفتن به مکاتب تشویق نکنند."

والی کابل:" عدم آگاهی مردم و پخش تبلیغات نادرست در برخی از ولسوالی ها باعث شده تا مردم دختران خودرا، به رفتن به مکاتب تشویق نکنند."

امروز سه شنبه، 5 سنبله 1398 هـ.ش محمد یعقوب حیدری والی کابل با روهینا باور مدیر پروژه موسسۀ مرکز تعلیمی زنان افغان(AWEC) در دفتر کاری شان دیدار و ملاقات کرد.

نخست روهینا باور در رابطه به پروژه ایکه در زمینۀ آگاهی دهی و داد خواهی برای رفتن دختران به مکاتب دارند، به والی کابل معلومات داده افزود که در ولسوالی های خاکجبار و چهارآسیاب ولایت کابل مرکز هماهنگی ایجاد شده است و این پروژه به مدت 3 سال دوام خواهد کرد.

بانو باور از اداره محلی ولایت کابل خواست تا جهت تطبیق هر چه بهتر و مؤثرتر این پروژه با موسسۀ متذکره همکاری لازم نمایند.

سپس محمد یعقوب حیدری والی کابل ضمن خوش آمدید، از فعالیت ها و کارکردهای قبلی این موسسه در بخش های معارف ابراز قدردانی کرده علاوه نمود که کیفیت و شفافیت در پروژه ها بخش مهم و اساسی بوده و موسسات باید تمام برنامه ها و مصارف بودجه پروژه ها را جهت شفافیت هر چه بهتر و بیشتر با اداره محلی ولایت کابل شریک نمایند.

والی کابل افزود که عدم آگاهی مردم و پخش تبلیغات نادرست در برخی از ولسوالی ها باعث شده که مردم دختران خودرا به رفتن به مکاتب تشویق ننموده و آنان از تعلیم و تربیه باز مانند.

والی کابل اطمینان و وعده سپرد که اداره محلی ولایت کابل از هیچ نوع همکاری در زمینۀ عملی شدن بهتر پروژه متذکره دریغ نخواهند ورزید.