درس های از طبیعت!

c

چشم ها را باید شست، طور دیگر باید دید! جهانِ پیرامون مان را نیستی فرا گرفته است، مرگ؛ پیچیده بر تن ساقه‌های زندگی، ترانه‌ی رویش دیریست خاموش است، چقدر پلک های آسمان سنگین باشد؟ چقدر حنجره‌ی هوا تاول زده! دیگر نمی‌توان صدای لطیف پرندگان را که می‌گذرد از انبوه شاخه‌ها شنید، دیگر نمی‌شود صحبت‌های شاخ و برگ‌ها را فهمید!.

ریاست حفاظت محیط زیست ولایت کابل در سلسله برنامه‌های بی پیشینه‌ی خود اینبار برنامه‌ی حشر عمومی را که بیانگر خلاقیت، ادای رسالت شهروندی در محورِ طبیعت محوری، و همچنان به پیشواز از صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور و فرا رسیدن عید سعید اضحی؛ به_تاریخ ۱۸ اسد، روز جمعه، سال ۱۳۹۸ خورشیدی از ساعت ۰۷:۰۰ صبح الی ۰۵:۰۰ عصر؛ در بندقرغه با حضور داشت بانو مبتکر حنیفه گریوال معاون مقام محترم ولایت کابل؛ به راه انداخت.

این برنامه شامل چندین بخش کلیدی که سرنوشت مشترک ما بدان وابسته است؛ بود که قرار ذیل توضیح می‌گردد:
در بخش نخست: پاک کاری اطراف بند قرغه از زباله‌ها به همکاری همکاران با صلابتِ ریاست تنظیف شهرداری محترم کابل.

در بخش دوم: تشویق و ترغیب باشندگان ناحیه‌ی چهاردهم ولایت کابل به پاک نگهداشتن آب و اطراف بند قرغه، آموزش فرهنگ شهرنشینی به کودکانی که آنجا حضور داشتند.

در بخش سوم: موسیقی زنده توسط گروپ موسیقی آیینه و نشر آهنگ‌های سبز و میهنی؛ جهت تشویق و ترغیب هرچه بیشتر همشهریان عزیز کابل‌نشین ما به طبیعت محوری و حس وطن دوستی.

ریاست حفاظت محیط زیست ولایت کابل ضمن تشکری و سپاس از نگاه سبز اشتراک کنندگان و نیروهای امنیتی به انجام وظایف محوله‌ی خود تعهد نموده و هميشه با نگاه سبز و اندیشه‌ی سبز در خدمت قرار خواهد داشت.