کار پانزده پروژه انکشافی به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی بعنوان بخشی از طرح جامع بهسازی دشت برچی افتتاح شد.

کار پانزده پروژه انکشافی به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی بعنوان بخشی از طرح جامع بهسازی دشت برچی افتتاح شد.

کار پانزده پروژه انکشافی به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی به عنوان بخشی از طرح جامع بهسازی دشت برچی قبل از ظهر امروز توسط استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، محمد یعقوب حیدری والی کابل و شاروال کابل افتتاح شد.
در مراسمی که به این مناسبت در غرب کابل برگزار شد، جمعی کثیری از باشندگان مناطق مختلف غرب کابل، مقام های دولتی، والی کابل، شاروال کابل، مشاوران ریاست جمهوری، شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی، معینان وزارت خانه ها، علما، رؤسای نهادهای شهرسازی، مسئولین ناحیه 13 شاروالی کابل، وکلای گذر و متنفذان قومی حضور داشتند.
افتتاح کار پروژه اعمار ادامه جاده شهید مزاری به طرف جاده کابل - قندهار باطول بیش از سه کیلومتر و به هزینه 285 میلیون افغانی، افتتاح کار سرک چهل متره عرفانی به طرف کمپنی با طول بیش از دو کیلومتر و به ارزش 250 ملیون افغانی، افتتاح کار پروژه امور ساختمانی بیش از 12 کیلومتر سرک های فرعی دشت برچی به ارزش 140 میلیون افغانی، بهره برداری از بهسازی بیش از 12 کیلومتر زیربناهای گذر صفا، قافله باشی، بهره برداری از قسمت دوم اعمار بیش از 14 کیلومتر سرک در گذر داش های جبارخان، افتتاح کار بهسازی بیش از 5 کیلومتر زیربناهای گذر قلعه سلطان، آغاز کار ساختمانی، بهسازی کوچه ها، آبروها و پلچک ها در گذر های 3، 7، 5، 36، 12، 29، 51، 10، 13، 21 از مربوطات ناحیه سیزدهم شهرکابل و دیگر پروژه های انکشافی توسط برنامه هبیتات از جمله پروژه های اند که پس از طی مراحل قانونی و تدارکاتی بعنوان بخشی از برنامه کلان بهسازی دشت برچی امروز افتتاح شد.
استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور که در این مراسم سخنرانی کرد، نخست از حوصله مندی، همکاری مردم و هم از شاروالی کابل و ادارات دولتی برای طی مراحل قانونی این پروژه های عام المنفعه و تخصیص بودجه برای تطبیق این پروژه ها ابراز قدردانی کرد.
وی همچنین به شاروال کابل هدایت داد که ناحیه 13 شاروالی کابل مانند حوزه های امنیتی به دو ناحیه تقسیم شود تا خدمات شهری و اداری عادلانه و متناسب به نیازمندی های مردم ارائه شود. استاد دانش از ادارات مسئول دولتی خواست که در قسمت هماهنگی های لازم برای دسترسی مردم به ارائه خدمات صحی، آموزشی و شهری به شهروندان این ناحیه توجه جدی صورت گیرد.
همچنین خانم وکیل فاطمه نظری از تلاش های معاون دوم رئیس جمهور در پیگیری دوامدار طرح جامع بهسازی دشت برچی و به ثمر رسیدن این تلاش های وی به نمایندگی از مردم و نمایندگان مردمی دشت برچی قدردانی کرد و به توجه دولت برای ارائه خدمات آموزشی، صحی و بهداشتی در غرب کابل تأکید ورزید.
این محفل که با دعای آیت الله صالحی خاتمه یافت وی نیز از توجه رهبری حکومت وحدت ملی در زمینه تطبیق پروژه های انکشافی در دشت برچی و بخشی از طرح جامع بهسازی برچی اظهار قدر دانی و سپاس کرد.