نشست مشورتی نهاد های امنیتی با بزرگان و متنفذین شهر و ولسوالی های ولایت کابل در صالون کنفرانس قوماندانی امنیه ولایت کابل برگزار گردید.

نشست مشورتی نهاد های امنیتی با بزرگان و متنفذین شهر و ولسوالی های ولایت کابل در صالون کنفرانس قوماندانی امنیه ولایت کابل برگزار گردید.

امروزدوشنبه، 31 سرطان 1398 هـ.ش نشست مشورتی نهاد های امنیتی با بزرگان و متنفذین شهر و ولسوالی های ولایت کابل با اشتراک مقامات ارشد امنیتی، قوماندان امنیه ولایت کابل، روئسای محاکم استیناف، تحقیقات جنایی، سارنوالی زون مرکز، قوماندان فرقه 111 کابل، ولسوالان، قوماندانان و ملکان و بزرگان ولسوالی های 14 گانه ولایت کابل، علماء و برخی روئسای نواحی شهر حضور داشتند.

نخست ملکان ولسوالی های 14 گانه ولایت کابل بالنوبه در مورد چالش های امنیتی و راه حل آن که همانا تحکیمات و تجهیزات پوسته های امنیتی، افزایش تشکیلات پولیس، اردوی ملی و ایجاد اردوی محلی در برخی ولسوالی ها، ازدیاد پرسونل امنیتی در ولسوالی ها، ایجاد هماهنگی بهتر میان ولسوال و مسئولین نظامی در ولسوالی های مربوطه و جلوگیری از غصب زمین توسط زورگویان صحبت کردند و از مسئولین خواستند تا به مشکلات شان توجه جدی صورت گیرد.

در این نشست محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل از سهیم شدن مردم در بخش تأمین امنیت و طرح های امنیتی ابراز خرسندی کرده افزود جهت تأمین امنیت شهر و ولسوالی ها مشارکت و همکاری مردم در این زمینه بسیار مهم بوده و مردم باید با نیروهای امنیتی و دفاعی همکاری نمایند.

والی کابل علاوه کرد که پوسته های امنیتی از لحاظ تحکیمات و تجهیزات مورد بررسی قرار خواهد گرفته و برای آن اقدام صورت خواهد گرفت.

والی کابل با اشاره به غصب زمین ها از سوی زورگویان، تغیر و تبدیل قضات و سارنوالان در ولسوالی ها، آمرین حوزه ها و جنایی را نقش مؤثر در قسمت تأمین امنیت و جلوگیری از غصب زمین عنوان کرد.

والی کابل از اعمار ده ها مکتب در مرکز و لسوالی ها و 4 شفاخانه 200 بستر در چهار نقطه شهر کابل و اعمار 8 بند کوچک آبی خبر داده افزود که با عملی شدن پروژه های متذکره مشکلات و چالش های مردم حل خواهد گردید.
در این نشست مل پاسوال خوشحال سعادت معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله و لوی پاسوال سیدمحمد روشندل قوماندان امنیه ولایت کابل در مورد حل چالش ها و راه حل های امنیتی صحبت کردند و از مردم خواستند تا با نیروهای امنیتی همکار باشند.
مسئولین امنیتی اطمینان دادند که به مشکلات شان رسیده گی صورت خواهد گرفت.