محمد یعقوب حیدری والی کابل از سوی اساتید تعلیمات الاسلامی و علمای مسجد جامع الحاج جنت گل با بستن دستار و چپن تقدیر گردید.

محمد یعقوب حیدری والی کابل از سوی اساتید تعلیمات الاسلامی و علمای مسجد جامع الحاج جنت گل با بستن دستار و چپن تقدیر گردید.

امروز یکشنبه، 30 سرطان 1398 هـ.ش محمد یعقوب حیدری والی کابل از سوی اساتید تعلیمات الاسلامی و علمای مسجد جامع الحاج جنت گل در محفل ایکه در مسجد جامع الحاج سناتور جنت گل ترتیب گردیده بود با حضور داشت داکتر میرویس بلخی، اساتید تعلمیات الاسلامی و شاگردان، از کارکردها و فعالیت های اداره محلی و عرضه خدمات به شهروندان و بالخصوص توجه بیشتر به قشر علماء کرام با بستن دستار تقدیر گردید.

در این محل محمد یعقوب حیدری والی کابل وعده و اطمینان داد که اداره محلی ولایت کابل همواره در تلاش است تا خدمات بهتر و خوب تر برای شهروندان عرضه نمایند