والی کابل:" در اعمار سرک کابل- لوگر سرعت و کیفیت بخش مهم پروژه بوده و باید در اولویت کاری قرار داشته باشد."

والی کابل:" در اعمار سرک کابل- لوگر سرعت و کیفیت بخش مهم پروژه بوده و باید در اولویت کاری قرار داشته باشد."

محمد یعقوب حیدری والی کابل پس از بازدید و بررسی روند کار ساخت سرک کابل- لوگر، از مالکانی که جایدادهایشان در مسیر ساخت آن سرک قرار دارد ملاقات کرده و از آنان خواست تا در راستای تطبیق پروژه های ملی با اداره ولایت کابل همکار باشند.

در این بازدید که به اشتراک انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت، احمد ذکی سرفراز شاروال کابل و جواد پیکار وزیر شهرسازی و اراضی صورت گرفت، محمد یعقوب حیدری والی کابل از مالکان جایدادهایی که در مسیر ساخت سرک کابل- لوگر قرار دارند خواست که در راستای عملی سازی پروژه ملی سرک کابل- لوگر با اداره ولایت کابل و نیز سایر اداره های ذیربط همکار باشند تا کار تسریع یافته و سرک به بهره برداری شهروندان کشور سپرده شود.

وی با مهم خواندن سرعت و کیفیت کار از مسئولان شرکت تطبیق کننده پروژه خواست که در این عرصه توجه جدی نمایند.

در حاشیه ی این دیدار، والی کابل پس از سمع مشکلات مالکان جایدادهای یاد شده از آنها خواست که به منظور حل مشکلات شان به اداره ولایت کابل نیز مراجعه نمایند تا در آن خصوص اقدامات عملی صورت گیرد.