والی کابل:" اداره ولایت کابل منحیث پایتخت کشور برای تمام شهروندان پایتخت نشین و سایر شهروندان 34 ولایت کشور خدمات ارایه مینماید."

والی کابل:" اداره ولایت کابل منحیث پایتخت کشور برای تمام شهروندان پایتخت نشین و سایر شهروندان 34 ولایت کشور خدمات ارایه مینماید."

محمد یعقوب حیدری والی کابل در دیدار با برخی پایتخت نشینان و شهروندان سایر ولایت کشور تصریح کرد که اداره ولایت کابل در تلاش آنست تا خدمات به گونه بهتر و در اسرع وقت به شهروندان عرضه گردد.

در این دیدار برخی شهروندان پایتخت و سایر ولایات پس از تشریک مشکلات با والی کابل، از حل بخشی از مشکلات توسط اداره ولایت کابل ابراز خرسندی کردند و از والی کابل خواستار تداوم رسیدگی به مشکلات شهروندان شدند.

قابل ذکر است که والی کابل جهت رسیدگی و حکومتداری خوب در ایام هفته، روزهای شنبه با تمام مراجعین و شهروندان ایکه مشکلات دارند از نزدیک ملاقات نموده و برای حل مشکلات شان هدایات و رهنمودی های لازم مینماید.