والی کابل:" شوراهای مردمی نقش اساسی را در اجرای پروژه های عام المنفعه در منطقه دارد."

والی کابل:" شوراهای مردمی نقش اساسی را در اجرای پروژه های عام المنفعه در منطقه دارد."

محمد یعقوب حیدری والی کابل در دفتر کاری اش با رئیس و برخی اعضای شورای مردمی ولسوالی شکردره دیدار وملاقات نمود.
والی کابل شورای مردمی را در اجرای پروژه های عام المنفعه نقش اساسی و عمده عنوان نموده افزود مردم باید با حکومت محلی همکار باشند تا ضمن ارایه خدمات خوب به مردم، در اجرای پروژه های بزرگ و کوچک که باعث تغیر در جامعه میگردد، همکاری نمایند.

محمد محفوظ رئیس شورای مردمی ولسوالی شکردره در رابطه به مشکلات های مردم این ولسوالی معلومات داده علاوه کرد که مردم این ولسوالی همواره با اداره محلی همکار بوده و جهت عملی شدن پروژه های عام المنفعه اعلام حمایت نیز کردند.