گیرووال:" شورای علما زنان در ولایت کابل ایجاد می گردد."

گیرووال:" شورای علما زنان در ولایت کابل ایجاد می گردد."
حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل و حفیظ الله سلام رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت کابل با شماری از علمای کرام ولسوالی های ولایت کابل در تالار کنفرانس های مقام ولایت دیدار و ملاقات کردند.
در این دیدار نخست قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح به هر دو زبان ملی به اشتراک کننده گان قرائت گردید.
سپس حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل نقش علمای دین را در پروسه صلح و روند مصالحه، با ارزش خوانده و تصریح کرد که برای زدودن عوامل بحران و ناامنی به ویژه مبارزه با بی‌ عدالتی، خشونت علیه زنان، رسوم و عنعنات ناپسند در جامعه و تعصبات قومی نقش علمای کرام قابل توجه می‌باشد.
معاون امور اجتماعی ولایت کابل افزود؛ تنها علما و فضلای دینی می توانند رسوم ناپسند و خرافات خودساخته مردم را که امروزه برخی ها آن را ارزش های اسلامی فکر می کنند، از افکار عام جدا ساخته و در زمینه تنویر اذهان عامه و ترویج فرهنگ عطوفت خانواده ها را یاری رسانند.
ایشان تاکید نمودند تا ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت کابل در رابطه به منع خشونت علیه زنان از طریق مراکز دینی به مردم آگاهی دهند، زیرا عدم آگاهی مردم از دین اسلام و حقوق زنان از نگاه اسلام باعث بروز خشونت در خانواده ها می گردد.
سپس علمای کرام و خطبای مساجد حمایت‌شان را از پروسه صلح و لویه جرگه مشورتی صلح اعلام نموده علاوه کردند که برای دست‌یافتن به صلح و مصالحه با گروه‌های مخالف مسلح و ختم جنگ در افغانستان با حکومت همکاراند.
آنان ابراز داشتند که مصالحه یک اصل قرآنی است که هیچ‌کس با آن مخالفت ندارد و براساس آن علمای کرام تلاش می‌ورزند که نقش فعال و برجسته‌یی را در پروسهٔ صلح و مذاکره ایفا نمایند.
علمای کرام پیشنهاد نمودند تا از بین بردن رسوم ناپسند در جامعه و برای آگاهی مردم و خصوصاً زنان از حقوق شرعی شان باید کمیته علمای زنان که در عرصه شریعت و دین آگاهی داشته باشند تشکیل گردد.
در اخیر حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی این ولایت، پیشنهادات علمآء کرام را در نظر گرفته وعده سپرد که به زودترین فرصت شورای علمای زنان ولایت کابل ایجاد خواهد گردید.