رئیس جمهور غنی با والیان ۳۴ ولایت کشور دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با والیان ۳۴ ولایت کشور دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با والیان ۳۴ ولایت کشور در قصر چهارچنار ارگ دیدار کرد.

در این دیدار ابتدا عبدالمتین بیک رئیس ادارۀ مستقل ارگان های محل از توجه ویژۀ رئیس جمهور در راستای تقویت و بهتر سازی حکومت داری محلی تشکر کرد و همچنان از نقش والیان در خصوص خدمات، ارتباطات با مردم، تامین امنیت، هماهنگی و همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی، رسیدگی به موقع به خانواده های آسیب دیدۀ سیلاب های اخیر و سایر عرصه ها ستایش نمود.

رئیس ادارۀ مستقل ارگان های محل گفت که حکومت داری محلی نسبت به گذشته بیشتر تقویت یافته و در حال بهبود است. ادارۀ مستقل ارگان های محل و والیان تلاش می کنند تا در تمام عرصه های حکومتداری محلی موثریت بیشتر داشته و پاسخگو باشند.

بعداً رئیس جمهور غنی صحبت نمود و ضمن خوش آمدید به والیان گفت که نقش شما نسبت به کابیبنه بیشتر است، زیرا وزرا کابل محور و شما افغانستان محور هستید و با مردم به گونه مستقیم در تماس می باشید. وی افزود که به منظور همکاری و هماهنگی بیشتر، باید والیان به ترتیب در جلسات کابینه اشتراک نمایند.

رئیس جمهور فعالیت های والیان را در عرصه های مختلف مورد ستایش قرار داده، گفت که به کار و تحرک بیشتر در ولایات نیاز است. وی افزود: به منظور تامین امنیت بهتر ولایات و شاهراه ها، جلسۀ وزرای سکتور امنیتی و دفاعی و والیان برگزار گردد.

رئیس جمهور غنی بر مدیریت آب ها و جلوگیری از آسیب های حوادث طبیعی تاکید کرده، گفت که ۳۰۰ بندهای کوچک که اعمار می گردد، باید در ولسوالی های کشور به گونه متوازن تقسیم شوند و همچنان ۱۰ بند متوسط به آن ولایاتی که تا هنوز به آن ها توجه صورت نگرفته است، اختصاص داده خواهد شد.

رئیس جمهور کشور گفت که برعلاوۀ اعمار شش هزار مکتب، باید بالای پوهنتون های ولایتی ۶۰ میلیون دالر سرمایه گذاری صورت گیرد.همچنان در کنار انکشاف متوازن ولایات باید به زراعت توجه صورت گیرد، زیرا بدون زراعت رسیدن به ثبات و رفاه دشوار است.

رئیس جمهور به ادارۀ مستقل ارگان های محل هدایت داد تا به ولایاتی که از نگاه درجه ارتقا کرده اند، امکانات و تشکیل فراهم نماید. وی افزود: در تطبیق کمپلکس های اداری، مساجد جامع، شفاخانه ها و سایر پروژه های انکشافی در ولایات کشور توجه اساسی صورت می گیرد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی به والیان هدایت داد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده، بی طرفی خود را حفظ کنند و همچنان صدمین سالروز استرداد استقلال کشور را به گونه افغانستان شمول، تجلیل نمایند. وی افزود که بحث های استقلال سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فکری به بحث های اساسی مبدل گردد و روی وحدت ملی، هویت ملی و آینده مشترک تمرکز شود.