والی کابل:" مسئولین و روئسای ادارات سکتوری باید تا اخیر هفته جاری یک طرح جدید کمپلکس اداری را ترتیب و به وزارت شهر ساری واگذار نماید."

والی کابل:" مسئولین و روئسای ادارات سکتوری باید تا اخیر هفته جاری یک طرح جدید کمپلکس اداری را ترتیب و به وزارت شهر ساری واگذار نماید."
این گفته ها را محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل در جلسه پیرامون وضعیت فعلی و برنامه های بعدی پیرامون مجتمع اداری ولایت کابل ایراد نمود.
در این جلسه ضمن والی ولایت کابل و روئسای سکتوری مقام ولایت، معین اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، روئسای تحکیم ثبات، کمپلکس اداری دولت، تصدی ساختمانی افغانی و تصدی خانه سازی وزارت شهر سازی و اراضی حضور داشتند.
محمد یعقوب حیدری والی کابل از تمام مسئولین سکتوری و ادارات ذیربط خواست هر آن معلومات در مورد کمپلکس را که در دست دارند به وزارت شهرسازی واگذار نمایند.
والی کابل افزود علاوه بر کمپلکس ها باید ضروریات لازم ادارات نیز در نظر گرفته شود تا مشکلات ادارات حل گردد.
وی علاوه کرد که روابط و هماهنگی بین ادارات و کمپلکس های معیاری میتواند سهولت برای مراجعین و اجرای درست امورات کاری گردد.
همچنان رئیس تحکیم ثبات، نماینده اداره مستقل انکشاف زون پایتخت و معاون کمپلکس اداری دولت پیرامون وضعیت فعلی و پروژه های مجتمع اداری، پلان های بعدی و کمپلکس اداری ولایات بحث و تبادل نظر نمودند.