حنیفه گیرووال به حیث معاون جدیدالتقرر امور اجتماعی ولایت کابل معرفی و آغاز به کار کرد

حنیفه گیرووال به حیث معاون جدیدالتقرر امور اجتماعی ولایت کابل معرفی و آغاز به کار کرد
13 حمل 1398
محفلی که به همین مناسبت در تالار کنفرانس های مقام ولایت کابل با اشتراک محمد یعقوب "حیدری" والی کابل، سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، رؤسای سکتوری ولایت کابل، ولسوالان، کارمندان ولایت کابل و نماینده گان کمیسیون مستقل حقوق بشر تدویر گردید.
در ابتداء حکم تقرر حنیفه گیرووال توسط عصمت الله "علیزی" رئیس منابع بشری مقام ولایت کابل قرائت گردید. 
سپس محمد یعقوب "حیدری" والی ولایت کابل طی صحبت های خویش ضمن تبریکات به معاون امور اجتماعی ولایت کابل، مشارکت زنان در ادارات دولتی را یک اصل دانسته افزود که زنان باید در همه عرصه ها سهم فعال داشته باشند.
والی کابل علاوه کرد که اداره محلی ولایت کابل همیشه تلاش نموده که مشارکت زنان را در ادارات دولتی زیاد نمایند.
وی همچنان افزود که اداره محلی کابل با پیشنهادی که به اداره مستقل ارگان های محلی جهت ازیاد بست معاونیت اجتماعی در اداره محلی کابل نمود که بعدا آن پیشنهاد منظور گردیده که خوشبختانه امورات اجتماعی و مردمی توسط معاونیت اجتماعی متذکره صورت میگیرد.
ایشان از فعالیت های منیره یوسفزاده معاون اسبق امور اجتماعی ولایت کابل به نیکی یاد کرده و به حنیفه گیرووال آرزوی موفقیت و کامگاری نمود.
بعدا حنیفه گیرووال از اعتماد رئیس جمهور اسلامی افغانستان، رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی و رهبری ولایت کابل که بدون هیچ نوع علایق سیاسی، سمتی، مذهبی و غیره در این پُست گماشته شده است اظهار قدردانی نمود.
خانم گیرووال طی صحبت های شان گفت که ولایت کابل به عنوان پایتخت کشور در حال که از مزایای مرکزیت برخوردار است باید گام های استوارتری برداشته شود.
وی علاوه کرد که در تمام بخش های امور اجتماعی طرحی را تحت عنوان "کابل من" در دست دارد که با عملی شدن آن تغیرات مثبت در عرصهّ زنده گی مردم بوجود خواهد آمد.
حنیفه گیرووال، پیش از این در حقوق بشر ایفای وظیفه می نمود که به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری، به حیث معاون اجتماعی مقام ولایت کابل تقرر حاصل نمود.