والی کابل: " صحت یکی از اولویت های اداره ولایتی کابل می باشد".

والی کابل: " صحت یکی از اولویت های اداره ولایتی کابل می باشد".

محمد یعقوب حیدری، والی کابل امروز با دکتور دلیلی رئیس نهاد خدمات صحی SDO دیدار کرد.

در این ملاقات، در حالیکه رئیس صحت کابل و ولسوال قره باغ نیز حضور داشتند، روی موضوعات صحی بحث همه جانبه صورت گرفته و والی کابل از نهاد متذکره خواست تا شفافیت و عدالت را در پروژه ها و برنامه های شان مد نظر بگیرند.

مسئولین نهاد متذکره به والی کابل وعده سپردند تا در امر ارائه خدمات صحی برای مردم شریف کابل، شفافیت، عدالت و با کیفیت بودن خدمات را از اولویت های کاری خویش قرار می دهند.